H Sınıfı Ehliyet Sahibi Engelli Personeller MTSK Sınavlarında Görev Alabilir

Engelli üyemizi temsilen açtığımız davada İdare mahkemesi emsal olacak bir karar verdi.

H Sınıfı Ehliyet sahibi üyemiz Motorlu taşıt sürücüleri sınav sorumlusu kursunu tamamlayarak sertifika almıştır. Daha sonra üyemizin MTSK Sınavlarında görev almak için yaptığı başvuruyu idare; “komisyonda görevli kişilerin dönüşümlü olarak ön tarafta oturarak zaman zaman araçlara müdahale ettiği, “H” sınıfı sürücü belgesi olan kişinin bu müdahaleleri yapma imkanı kısıtlı olduğundan “H” sınıfı sürücü belgesi sahibi olan kişilerin direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında görev almalarının mümkün olmadığı gerekçesiyle” reddetmiştir.

Zonguldak İdare Mahkemesi 01/11/2018 tarihli ve 2018/927 sayılı kararında “…ilgili mevzuatta bu durumun engelli kişilerin sınav komisyonunda görev almalarına engel bir durum olarak düzenlenmediği dikkate alındığında ve idarece, aday sürücünün yanında engelli olmayan bir komisyon üyesi bulunacak şekilde sınav komisyonunun teşkilinin sağlanmasının, Anayasanın 49. Maddesi ile güvence altına alınan “Çalışma Hakkı ve ödevine”uygun olacağı”  hususlarını birlikte değerlendirerek dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığı yönünde karar vermiştir.

Mahkeme kararına göre H sınıfı ehliyet sahibi engelli personeller de motorlu taşıt sürücüleri sınav sorumlusu olmak için gereken diğer şartları taşıması koşuluyla MTSK Sınavlarında görev alabilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


picture picture picture

+