2828 Kanun Kapsamında İhraz Edilen Unvanlara Sınavsız Atamaları Düzenleyen Yönetmelik Yayınlandı. Dağ Fare Doğurdu.

Bilindiği üzere, 2828 sayılı Kanun kapsamında,Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilen personellerin öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlara atanması ile ilgili düzenleme 27/03/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Yine bu süreç içerisinde bir çok kurum buna milli eğitim bakanlığı da dahil, ihraz edilen unvanların kapsamı konusunda tereddüt etmiş Devlet Personel Başkanlığına görüş sormuştur. Ancak kanunun çıkmasından bu zamana kadar olan sürede Devlet Personel Başkanlığı çok ağır ve sorumsuz davranmıştır.Yapılacak atamalarla ilgili kurumlarca sorulan görüşlere, uygulama birliğini sağlamak için yönetmelik çıkarılacağı söylenerek cevap dahi verilmemiştir.

Kanunun çıktığı tarihten bu yana sekiz aydır yayınlanması beklenen, Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 20/11/2018 tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ancak bahse konu yönetmelik bu haliyle, uygulama birliğini sağlamaktan ve tereddüt edilen hususlara açıklama getirmekten çok uzak kalmıştır. Yönetmelikte İhraz edilen unvanların neler olduğu belirtilmemiştir. Yani öğretmenlik mezunu bir personelin öğretmen olarak atanıp atanamayacağı ve ortaöğrenim mezunu personelin memur olarak atanıp atanamayacağı konuları hala muallâklığını korumaktadır.

Bundan sonra ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs 2018 tarihinde; tereddüt bulunmayan unvanlara atanabilecek personelleri daha fazla bekletmemek,mağduriyet yaşatmamak adına bahse konu atama sürecini başlatmış, münhal bulunan(Avukat, şehir plancısı, mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknikressam, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog,biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni,laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman)kadrolarının %20’sine, şartları tutan adayların atamalarını, hizmet süresi üstünlüğüne göre gerçekleştirmişti.

Sendikamızca; Milli Eğitim Bakanlığı nın30/05/2018 tarih ve 41289672-903.02.01-E.10529231 sayılı yazısında yer alan,ünvanlar içerisinde bulunmayan “MEMUR" ünvanına ilişkin eksik düzenlemenin, uygulanmasının ileride telafisi güç zararlar doğurabileceğinden YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE karar verilmesi için Danıştay 2. Dairesi nezdinde 2018/2217 esas numarasıyla dava açılmış, halen dava süreci devam etmektedir.

Açtığımız dava sonucunda mahkemenin vereceği karar ile “memur kadrosunun ihraz edilen unvan olarak” değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu netlik kazanacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+