Genel Başkan DEMİREL : “İllerde Geçici Görevlendirmeler Keyfiyete Göre CEZA veya ÖDÜL Olarak Uygulanıyor.”

Genel Başkan DEMİREL : “İllerde Geçici Görevlendirmeler Keyfiyete Göre CEZA veya ÖDÜL Olarak Uygulanıyor.”

Devlet Memurlarının çalışma şekli, mesai saatleri, izinleri, hak ve ödevleri yasalarla belirlenir.  Tereddüde düşülen konularla ilgili kurumlar, talimat,yönerge çıkarabilir.  Öyle ki,sendikamıza gelen şikayetler ile sendikamızın bizzat tespit ettiği konulardan bir tanesi de Kurum İçi Geçici Görevlendirmelerde yaşanan sorunlardır.

Kurum içi geçici görevlendirmelerde yaşanan olumsuzlukların çözümü için TEÇ-SEN – Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak, “MEB Kurum İçi Geçici Görevlendirme Yönergesi Taslağı” hazırlanıp Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. Geçici görevlendirme yapılacak kurumun ve görevin niteliği ile ilgili ilana çıkılarak,başvuru yapan adaylar arasından geçici görevlendirme yapılması, geçici görevlendirme onaylarında süre sınırının belirlenmesi ve valilik onayı ile yapılması v.b. birçok açılım getirmiştik.

Ancak; sorunun kaynağını görmekte fayda vardır. İllerde kurum amirleri geçici görevlendirme yetkisini CEZA şeklinde kullanmaktadır. Kendisi gibi düşünmeyen, kendi sendikasına üye olmayan eğitim çalışanlarını kurumdan uzaklaştırmak için geçici görevlendirme ve disiplin kartını kullanıyorlar.  Bilinçli yapılan bu uygulamaya itiraz eden herkes aynı cezayla karşı karşıya kalıyor.  Korku ve endişenin hakim kılınmasıyla keyfiyete göre işlemler ve uygulamalar normalleştiriliyor.

Yine, söz konusu geçici görevlendirmeler keyfiyete göre ÖDÜL olarak kullanılıyor. Maddi getirisi olan bürolar ve kurumlara geçici görevlendirmeler kendi sendikasına üye olanlar arasında yapılıyor. Duyuru ve ilan olmadan gizli kapaklı yapılan bu geçici görevlendirmelerde süre de bulunmuyor.  ÖDÜLLENDİRME  veye CEZALANDIRMA yöntemi olarak görülen geçici görevlendirmelere son verilmesi elzemdir.

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince bir ıslah yöntemi olarak görülen kurum içi geçici görevlendirmelerin Keyfiyete göre CEZALANDIRMA, keyfiyete göre ÖDÜLLENDİRME şeklinde farklı farklı uygulanmasına artık son verilmelidir. Bu uygulamaların haksız ve adaletsiz bir şekilde yapıldığını görmek istemeyenler er ya da geç gerçekle yüzleşecektir.

Burada bir eksiklik, yanlışlık vardır.Geçici görevlendirmelerde uygulama birliği yoktur. İster CEZALANDIRMA şekliyle olsun, İster ÖDÜLLENDİRME şekliyle olsun mutlak suretle burada KUL HAKKI vardır.  Milli Eğitim Bakanlığı zaman kaybetmeden “MEB KURUM İÇİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ” hazırlanıp, yayımlanmalıdır. Eğitim çalışanları bir faninin vicdanına veya vicdansızlığına teslim edilmemelidir.

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI


+