Seyyar Görev Tazminatı Ödemelerindeki Sorunlar Acilen Çözülmelidir.

Bilindiği üzere; Asli görevlerinin gereği olarak,görev yerlerinin dışındaki belirli bir görev bölgesinde fiilen gezici olarak görev yapan Devlet memurlarına(şoför,mühendis teknisyen,tekniker v.b.) bu görevlerinden dolayı seyyar görev tazminatı ödeniyor.

4645 sayılı Harcırah Kanunu gereği Seyyar görev tazminatı ödenen memurlara, aynı görevlerinden dolayı ayrıca gündelik ödenmiyor.

Seyyar görev tazminatlarının ödenmesinde de izlenen yol şu şekilde gerçekleşiyor. Kurumlarca (il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince) fiilen gezici olarak görev yapacağı öngörülen personelin sayısı(isimleri ve unvanı) ve görev yapacağı gün sayıları önceden M.E.B. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Bildirilen bu listelerde bulunan personele ödeme yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı’na listeler sunuluyor v eödeme için vize ediliyor.

Vize edilen listelerde bildirilen personele önceden belirtilen gün sayısı oranında yılda iki dönem(temmuz/aralık) bu ödemeler gerçekleşiyor.

Ancak; özellikle şoför olarak görev yapan eğitim çalışanları bu uygulamadan çoğu zaman mağdur olmaktadır. Şöyle ki;kurumlar bu listeleri sene başında oluşturup Bakanlığa gönderiyor. Bazı kurumlar bu listeleri düzenlerken personel sayısını veya görev yapılacak gün sayısını eksik öngörerek bildiriyor. Seyyar görev tazminatı alacak personelin bildiriminden sonra göreve başlayan personel görev yapsa dahi listede ismi bulunmadığı gerekçesiyle bu tazminatı alamıyor.   

Seyyar görev tazminatlarının ödenmesinde ki uygulama şeklinden dolayı yıl içerisinde değişebilen personel sayısı veya görev yapılan gün sayısında olabilecek değişkenler hesaba katılamıyor.

Tespitlerimize göre seyyar görev tazminatı ödemelerinin önceden vize edilerek yapılması ciddi mağduriyetlere neden olmaktadır.

Bu nedenle; seyyar görev tazminatı ödemelerinin,görev gerçekleşmeden bildirimi ve vize edilmesi uygulamasının sonlandırılması gerekmektedir. Seyyar görev bildirimlerinin, seyyar görevin gerçekleşmesinden sonra yapılması ve ödemelerin seyyar görev belgelerine göre direk ilgili personele ödenmesi ile eğitim çalışanlarının bu mağduriyetleri ortadan kalkmış olacaktır.

Bu konunun çözüme kavuşması için sendikamızca M.E.B Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Maliye ve Hazine Bakanlığı nezdinde girişimlere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+