Genel Başkan Ümit DEMİREL : “Bayram İkramiyesi Kamu Çalışanlarına da Ödenmelidir.”

Genel Başkan Ümit DEMİREL : “Bayram İkramiyesi Kamu Çalışanlarına da Ödenmelidir.”

 

18 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen ek madde ile Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce tüm Emeklilerimize 1000TL (bin lira) bayram ikramiyesi ödenmeye başlanmıştır.

 

12 milyon emeklimizin yüzünün gülmesine, bayramların bayram olmasına sebep olan bayram ikramiyesi devletimizin emeklilerimize verdiği değerin bir göstergesidir. TEÇ-SEN Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak kanunun ilk çıktığı günden bugüne kadar “Bayram İkramiyesi Kanunu”düzenlemesinin genişletilmesi gerektiğini ve fiilen görev yapan kamu çalışanlarının da kanun kapsamında değerlendirilmesi eşitlik ilkesi gereğidir.

 

2017 Toplu Sözleşme Masasında kamu çalışanları ücret,zam ve tazminatları konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. İmzalanan mutabakatmetnine göre memurlara 2018 de yüzde 4+3,5, 2019'da da yüzde 4+5 zam verilmiştir.Daha 2018 yılı bitmeden verilen zam oranlarının 10 katına yakın maaşlarda erime olmuştur.

 

2.5 milyon kamu çalışanlarını da bayram ikramiyesi ödenmesi için gerekli olan kanun düzenlenmesinin “Tasarruf Tedbirleri” kapsamında değerlendirilip,ertelenmesi, ötelenmesi kabul edilemez. Tasarruf tedbirlerinin sadece kamu çalışanlarına uygulanması da ciddiyetten uzak bir yaklaşımdır.  12 milyon emeklimize bayram ikramiyesi verilirken, 2.5 milyon kamu çalışanlarının kapsam dışı bırakılması tasarruf tedbirleriyle açıklanamaz.

 

TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak 2.5 milyon kamu çalışanlarının hak ve adalet talebinin yerine gelmesi için BAYRAM İKRAMİYESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ VE KAMU ÇALIŞANLARININ TÜMÜNE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENMELİDİR.

 

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI

 


+