8. Hamsi Şenliği Büyük Bir Çoşkuyla Gerçekleştirildi.

Muğla İl Temsilciliğimizce bu yıl sekizincisidüzenlenen Geleneksel Hamsi Tava Şenliği, Sendikamız Genel Başkanı Ümit DEMİREL,Genel Sekreteri S.Burçin POYRAZ, Genel Başkan Yardımcısı Ali GÜLER, GenelBaşkan Yardımcısı Erol KAÇAKOĞLU, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan TÜRKASLAN,Bayburt İl Başkanı Selami BİRGÜL, Erzincan İl Başkanı Erol GÜNEŞ,Kayseri ŞubeBaşkanı Adem ERDOĞAN,Manisa İl Başkanı Naci TEKER.Uşak İl Başkanı EmirSAVAŞ,Aydın İl Başkanı Taşkın AYHAN,Burdur İl Başkanı Ali ÖZDEMİR,Denizli İl BaşkanıErhan AŞIK ve şube /temsilcilik yönetim kurulu üyeleri ile Muğla’da görev yapaneğitim çalışanlarının katılımıyla Marmaris’te gerçekleştirildi.

Genel Bakanımız Ümit DEMİREL şenliğe katılaneğitim çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada;

“Teç-sen genel merkezini her yıl hamsi şenliğinedavet ederek, sizlerle biraraya gelmemizi sağlayan başta il başkanımız haluközgönül olmak üzere, il yönetim kurulu üyelerine, Marmaris ilçe başkanımız veyönetim kurulu üyelerine ve bu zorlu programın hakkına uygun gerçekleşmesi içinhamsileri ayıklayan, ızgarayı getiren, yağı döken, servisi yapan, bayraklarıasan, düzeni sağlayan, koşan yorulan tüm kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyor,şenliğimize katılan eğitim çalışanlarına saygılarımı sunuyorum.

 Bizler yani teçsenliler olarak evimizinkıymetini çok iyi biliyoruz. Bu ev bir sırça köşk değildir. Bu ev villadeğildir.  Ama bu evdeki huzur ne sırça köşklerde nede villardabulunmaz. Çünkü biz bu evin içinde kendi sorunlarımızı kendimiz tartışıp, çözümiçin yine kendimiz mücadele ediyoruz. Dün siyasete hayır diyen bir sendikaolacağız, sadece sorunlara odaklanıp çözümler üreteceğiz derken, eğitimçalışanlarını sahipsiz bırakmayacağız derken bizler şaka yapmıyorduk.Verdiğimiz sözleri tutmanın, eğitim çalışanlarına güven veren bir sendikaolmanın, siyasete bulaşmadan çözümler üretmenin onuru ve gururunu yaşıyoruz.

Eğitim çalışanı sahipsiz, kimsesiz değildir.Eğitim çalışanı teçsen ile birlikte kocaman bir ailedir. Bu ev bir anneninkucağı kadar huzurlu, bir babanın ocağı kadar daşevkatlidir.  Ötelenen, iteklenen, dış kapının dış mandalı görülen,hatta görünmeyen kahramanlar diye uyutulan, üvey evlat muamelesine tabi tutulaneğitim çalışanları bu gidiş dur diyerek, “ kötü komşu insanı ev sahibiyapar”  atasözünün gereğini yapıp kendi sendikasını kurmuş ve kendikurtuluş mücadelesini başlatmıştır.

11 ay eğitim çalışanlarının yanına gelmeyen,derdini sormayan, düğününe, cenazesine uğramayan öğretmen sendikalarının,eğitim çalışanları için tüm yıl boyunca istediği, talep ettiği ve çözdüğüherhangi bir sorun yoktur ve olamaz.  Öğretmen sendikalarının lafıçoktur, icraatı yoktur. Çalışma şekilleri ise kandırma, çeldirme, siyasisöylemlerle kamu çalışanlarını bölme, siyasilerin çığırtkanlığını yapmakdışında başka bir işleri de yoktur.

Mevcudiyetlerini korumak için eğitimçalışanlarını 4 ana algıyla, zihin yönetimiyle istedikleri gibi eviripçeviriyorlar. Eğitim çalışanlarının çocuklarına iş bulacaklarını söyleyip üyeyaparlar. Halbuki bu güne kadar herhangi bir eğitim çalışanının çocuğunaiş verdikleri görülmemiştir. Buradaki hedef  iş ve aş umuduvererek eğitim çalışanlarının boynuna bir ömür boyu zincir takmaktır. Yıllardıraynı tuzağı kurup bir avcı edasıyla eğitim çalışanlarını avlayan bu vampirlerintuzaklarına eğitim çalışanları artık düşmemelidir. Bu kan emicilerininbeslendiği kaynak eğitim çalışanları tarafından kurutulmalıdır.

Bu öğretmen sendikalarının 2. Ana zihin oyunu iseeğitim çalışanlarının görev yerlerinin değişmemesinin garantisini vererek üyeyaparlar. İşte bu tamamen kuyruklu yalandır. Bildiğiniz üzere eğitimçalışanlarının görev yerleri sendikamızca çıkarılıp eğitim çalışanlarına hediyeedilen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre il içi ve il dışı olmak üzereve arada aracı olmadan yapılan yer değişikliği ile mümkündür. disiplin suçudışında eğitim çalışanlarının yerlerinin değişmesi mümkün değildir. Değerliarkadaşlar öğretmen sendikaları milli eğitim müdürlüklerinin üst amirideğildir. Hele hele eğitim çalışanlarının nerede çalışıp, çalışmayacağınıbelirleme yetkisine hiç sahip değildir. Yıllardır aynı senaryo sahneyekonulduğuna göre içimizde hala bu yalanlara inanan ve kanan eğitim çalışanlarıvar demektir. Eğitim çalışanları akıllı olmalı, uyanmalı, bilgilenmeli,bilinçlenmeli dememizin asıl gayesi oynanan oyunu, kurulan tuzakları görmeleriiçindir.

Bu öğretmen sendikalarının 3. Ana zihin oyunu iseGörevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarında yardım edeceğizsözüdür. Hala bu işkembeden atışa inanan eğitim çalışanı kaldımı bilmiyorum amaciddi anlamda yazılı sınavda yardım yapılacağını düşünen eğitim çalışanlarınınvarlığından haberdarız. Değerli arkadaşlar şunu çok rahat söyleyebilirim kikimse size sınavda yardım etmez, edemez. Kimse senin memur olman için memuriyethayatını riske atmaz, atamaz.  9 aralıkta memurluk ve şeflik görevdeyükselme sınavı var hadi öğretmen sendikalarına üye olan eğitim çalışanlarınayardım etsinlerde görelim.  Bunlar kendi yumruklarını balyozzannediyorlar. Sınavda yardım etsinlerde görelim. El yumruğunu yemeyen kendininkinibalyoz zannedermiş..

Son algı olarak maalesef siyasi yandaşlık kartınıkullanırlar.  Siyasi sendika olmalarının gereği olarak eğitimçalışanları ülkücü, solcu, sağcı, muhafazakar olarak bölüp yönetmek,istedikleri kıvama getirmek ve eğitim çalışanlarını şekillendirmek gibi birhedefleri vardır. Burada akıllı olmak şarttır.  Bu öğretmensendikalarına üye olmayınca siyasi kimliğini kimse kaybetmez. Bunlara üye oldudiyede kimseye siyasi bir kimlik yüklenmez.  Aynı büroda farklısiyasi fikirlere sahip eğitim çalışanlarının siyasi fikirlerine yakınsendikalara ayrı ayrı üye olmasımı doğru ve haklı bir yaklaşım, yoksa aynıbüroda farklı siyasi fikirler sahip eğitim çalışanlarının ortak sorunlarınıniçin aynı sendikaya üye olarak kendi hakları için ortak hareket etmesimi doğruyaklaşım.

Aklın yolu birdir. Sorunları, dertleri, acılarıortak olan eğitim çalışanlarının mücadelesini de ortak yapması kadar doğal venormal bir durum yoktur. Mevlana derki garibin hikayesini dinlemek için yinebir garip kulağına ihtiyaç vardır. Zira hayata aynı açıdan bakanlar değil, aynıacıdan bakanlar anlaşabilir. Der.  Yani siyasi açınız ne olursa olsunaynı acıyı paylaşmıyorsanız anlaşmanız mümkün değildir. Zaten öğretmensendikalarına üye olan arkadaşlarımızın durumu da aynıdır. Bu arkadaşlarımızöğretmen sendikalarında Sığıntı, mülteci, araya sıkıştırılmış, yedek üye, sayı,olarak görülmektedir.  bu durum yüreklerimizi yakan, kalplerimizisızlatan, ellerimizi başımızın altına alıp düşüncelere dalmamızı neden olanderin azaplar duyduğumuz bir durumdur.

öğretmen sendikalarının bu  4 anaalgısını ve üye yapma politikasını teç-sene üye olmayan eğitim çalışanlarınaanlatmak görevi yine teç-sen üyelerinindir. Öğretmen sendikalarına üye olaneğitim çalışanlarının uyanmalarını, ayağa kalkışını sağlamak hepimizingörevidir ancak öncelikle teç-sen üyesi olan eğitim çalışanlarınındır. NeşetErtaş babanın dediği gibi kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönüldengönüle gider yol gizli gizli.. der gibi nakış nakış işleyip, eğitimçalışanlarını kendi evlerine taşınmalarını hep birlikte sağlayacağız.

Hizmetliye, memura bekçiye, aşçıya, teknisyene,teknikere, mimara mühendise, kısacası sektirmeden hepimize sözlü sınavı getirenzihniyetle korkarak, ayrı ayrı durarak, parça parça olarak, karşı karşıyadurarak savaşılmaz. Bu savaşta kırgınlıklara, dargınlıklara, küskünlüklere,husumetlere yer yok. Bu savaşta yan çizenlere, siyaset peşinde koşanlara,döneklere yer yok. Bu savaşta günün koşullarına göre yol değiştirenlere,rüzgara göre yön değiştirenlere yer yok. Bu tip ve modelde olanlara dündeihtiyacımız yoktu, bugünde ihtiyacımız yok yarında ihtiyacımızolmayacaktır.  Bu savaşta kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıylaözü sözü bir, bilgilenmiş ve bilinçlenmiş, başı dik mert eğitim çalışanlarınaihtiyaç vardır.

Emin olun biz 9 aralık tarihinde yapılacak olanmemurluk şeflik yazılı sınav sonrası sözlü sınav yapılmaması önceliğimiz ve Aplanımızdır. Son güne kadar sözlü sınavın yapılmaması için mücadelemizisürdüreceğiz.

Oldu ya A planı başarısız oldu, devreye b planınısokup  eğitim çalışanının yazılı sınav puanı ne ise sözü sınavpuanında aynı olmasını sağlayacağız. Öncelikli hedefimiz elbette sözlü sınavınyapılmamasıdır. Bu mücadeleyi sabırlı olunması ve duygusal davranmamayıgerektiren bir mücadele olarak görüyoruz. 09 aralık memurluk ve şefliksınavında Siyasi ilişkilerin, sendikalar ilişkilerin, beşeri ilişkilerin öneçıkmasına imkan vermeyeceğiz ve eğitim çalışanlarının hiçbirinin hakkını,hukukunu başkalarına yedirmeyeceğiz. Sizlerde bu sözlerimizin doğruluğuna çokyakın zamanda şahit olacaksınız.

Eğitim çalışanlarının merkezi sistem sınavlarındasalon başkanı ve gözcüsü olmamasına karşı verdiğimiz mücadelemiz de kaldığımızyerden tekrar başlatıyoruz. Ülkemizin geleceğini belirleyen cumhurbaşkanlığıseçimlrinde, milletvekilleri seçimlerinde, belediye başkanlığı seçimlerindeeğitim çalışanları nasıl sandık başkanı oluyorsa, merkezi sistem sınavlarındada salon başkanı ve gözcüsü olmasının yolunu açacak anahtar yine teç-sendir. Buhakkın alınmaması için kapalı kapalar ardında kulis yapan öğretmensendikalarını da, eğitim çalışanlarının salon başkanı ve gözcüsü olmaması içindirenen bakanlık bürokratlarını da allahın izniyle ezip geçeceğiz. Çünkü artıkkarşılarında dünün yeni kurulmuş çömez sendikası, haklarının aranması içinöğretmen sendikalarını vekil tayin eden eğitim çalışanları yoktur. Kurumsalkimliğe kavuşmuş, sadece hakkı ve adaleti talep eden ve bu uğurda gözünübudaktan sakınmayan güçlü ve dirayetli sendika olan TEÇ-SEN vardır.

Sözlü sınavlara son verilmesi, eğitimçalışanlarının salon başkanı ve gözcüsü olması, fazla mesai ücretlerininödenmesi, günlük saat başı ücretin en az 20 tl olması, eğitim durumlarına göretüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge ücretinin ödenmesi, kadınlarda 25 yıl,erkeklerden 30 yıl hizmet süresi sonunda yaş haddini beklemeden her kamuçalışanının emekliye ayrılması, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamuçalışanlarının 1 defaya mahsus genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi vememur veya hizmetli kadrosunda olup teknik okul bitiren personellerin sınavsızteknik hizmetler sınıfına geçirilmesi, kamu çalışanlarının tümüne tıpkıemeklilerde olduğu gibi 1 maaş bayram ikramiyesi verilmesi, geçicigörevlendirmeler için yönerge veya yönetmelik çıkarılması, yönetim kademesindeolan şef eğitim çalışanlarının ek ödeme ve tazminatlarının artırılması v.b kamuve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için teç-sen genel merkezi olarakçok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye büyük millet meclisi vekilgörüşmeleri, komisyon görüşmelerimiz, devlet personel başkanlığıgörüşmelerimiz, parti görüşmelerimiz başlamış olup, bakan görüşmesiyle devamedecektir. İnanıyorumki bakanımız ziya Selçuk ile yapacağımız görüşme sorasındaeğitim çalışanlarına yeni bir müjde vereceğiz.

Değerli il başkanlarım, yönetim kurulu üyelerimve kıymetli eğitim çalışanları Dün verdiğimiz söz olan eğitim çalışanlarınıntümüne ek ödeme verilmesini nasıl gerçekleştirdiysek, görevde yükselmesınavlarını açtırıp kariyer imkanı sağladıysak, çan eğrisi , ek atama gibiyapılmayanları nasıl yaptıysak, bir rant kapısı olan atama ve yer değiştirmeyönetmeliğini çıkarıp o yönetmelikte sorun olan il içi ve il dışı sürelerininasıl düzelttiysek, giyim yardımlarının nakdi verilmesini nası sağladıysak,promosyon soygununu nasıl önlediysek, görev gurupları arası sınavsız atamalarınyapılmasını nasıl sağladıysak, lojmanların kullanımını eğitim çalışanlarınanasıl açtırtıysak, dpy bursluluk sınavlarında %25 lik öğretmen kontenjanı artıkkullanımı imkansız bir seviye olan %5e  nasıl indirdiysek, bugün yinesizlere bir söz daha veriyoruz.

Bu söz Son gün 2020 eylül ayı geldiğinde veyadaha öncesinde Eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin ayrım yapılmaksınız eğitimçalışanlarının tümüne verilmesini sağlamış olacağız. 2020 eylül ayına kadareğitim çalışanlarına bir görev veriyoruz. Bu görev üye olgörevidir.  Bu söz kararlı olduğumuzun sözüdür. Bu söz yetkidöneminde eğitim çalışanlarına bize 1 ay üye ol diyen öğretmen sendikalarınakarşı onurlu bir duruş sözüdür. Bu söz 1 ay değil 22 ay üye ol, birlikte zafertürküsü söyleyelim sözüdür.  Bu söz 22 ay sonra eğitim öğretimhazırlık ödeneğinin eğitim çalışanlarına verileceğinin sözüdür.

Değerli teç-sen üyeleri, kıymetli il başkanlarımYaprak ağaçtan düşünce rüzgarın oyuncağı olur. unutmayalım ki zaferlerdirayetli duruşla, sağlam planlarla, iyi stratejilerlekazanılır. Gidemediğimiz, sözümüzü tebliğ edemediğimiz, davet edemediğimiz,üye yapamadığımız eğitim çalışanı kalmayacak şekilde çalışmalıyız. Sadeceşube/il/ilçe başkanlıkları değil tüm üyelerimizle birlikte bu tebliğleriyapacağız ve 22 ay sonra hep birlikte yine burada zafer türküleri ve halaylarıçekeceğiz.

Sözlerime son verirken, başta muğla il başkanıhaluk özgünül nezdinde yönetim kurulu üyelerine, Marmaris ilçe başkanımız veyönetim kurulu üyelerine, bu güzel programın hazırlanmasına görev alan tümkardeşlerime teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.”Dedi.

Şenliğimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçenbaşta Muğla il başkanımız Haluk ÖZGÖNÜL ve yönetim kuruluna, Marmaris İlçe BaşkanımızSinem YILDIZ TAKMAZ ve yönetim kuruluna, şenliğimize katılım gösteren il başkanlarımızave yönetim kurulu üyeleri ile Muğla’da görev yapan eğitim çalışanlarına ayrıayrı teşekkür ederiz.

Teç-Sen Genel Merkezi


+