Genel Başkan Demirel “Öğretmenler Memurun Zencisi Değildir!” diyenlerle “Tebeşir Tozu Yutmayan Müdür Olamaz!” diyenler memura ve hizmetliye 3600 ek gösterge verilsin demez..

Genel Başkan Demirel “Öğretmenler Memurun Zencisi Değildir!” diyenlerle “Tebeşir Tozu Yutmayan Müdür Olamaz!”diyenler memura ve hizmetliye 3600 ek gösterge verilsin demez..

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Seçimlerinden önce seçim beyannamelerine giren 3600 ek gösterge ücretlerinin sadece bazı meslek guruplarına verileceği ve bu meslek guruplarının Öğretmen, Polis, Din Görevlileri ve Hemşireler olduğu ilk söylendiği günden itibaren TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak bu sorunun çözüm yönteminin yanlış olduğunu ve belirli meslek guruplarına değil kamu çalışanlarının tümüne Ek Gösterge verilmesi gerektiği, hak ve adalet için talep ettik.

Tüm Türkiye’de 3600 Ek Gösterge Eylemi yaparak kararlı duruşumuzu sergileyerek, dilekçe eylemi başlattık.Türkiye genelinde toplanan dilekçeler klasör halinde T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına Genel Başkanlığımızca verilmişti.

3600 Ek Gösterge oranlarının “Eğitim Durumlarına Göre” verilmesi ve her kadroyu kapsaması için;

TBMM KANUN TEKLİFİ:

“657 Devlet Memurları Kanunu tabi olarak görev yapan kamu çalışanlarının tümüne ek gösterge verilir. İlköğretim ve Ortaokul Mezunlarına 2000,Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200, Ön Lisans Mezunlarına 3000 ve Lisans Mezunlarına 3600 Ek Gösterge verilir.

Kanun Teklifi TBMM Milletvekillerimize verilmiş, konuyla ilgili detaylı sunumda sayın vekillerimize yapılmıştır. Sorunun çözümünden yana olan TEÇ-SEN – Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak Meclis çalışmalarımızı çalışma takvimine bağlayarak aksatmadan, eksik kalmadan bu çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Lakin gördüğümüz üzere; kamu çalışanlarının kendi haklarını aramak noktasında tercihinin son derece yanlış olması,  tercihine dayalı olarak kendi haklarını aramayan ve aramayacak olan sendikalara destek ve güç vermesi ve bu yanlışta ısrar etmesi kadar anlamsız ve anlam veremediğimiz bir durum yoktur.Eğitim ve kamu çalışanları kendi kendileri tutsak hale getirmiştir.

24 Kasım günü geldiğinde özellikle eğitim çalışanları kardeşlerimiz görecekler ki, güç verdikleri öğretmen sendikalarının sadece öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesini sağladıklarında görünce yanlış tercih yaptıklarını anlayacaklar ama atı alan üsküdarı geçmiş olacaktır.Eminim Öğretmenlere 3600 ek gösterge verildiğinde öğretmen sendikaları “niçin memura hizmetliye ek gösterge verilmedi?” demeyecekler ve sevinç çığlığı atıp, müjdeler vereceklerdir.

Dün Memura hizmetliye ek ödemeyi kazandığımız gün alanlara inen öğretmen sendikalarının “Öğretmenler Memurun Zencisi Değildir” derken çok haklılardı… çünkü öğretmen sendikalarının dertleri öğretmenlerdir. kesinlikle memur ve hizmetliler değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Bu durumu anlamak için kahin olmaya, zeki olmaya, yetenekli olmaya gerek yoktur. Geçmişe bakmak yeterlidir. “Öğretmenler Memurun Zencisi Değildir!”diyenlerle “Tebeşir Tozu Yutmayan Müdür Olamaz!” diyenler memura ve hizmetliye 3600 ek gösterge verilsin demez..

Eğitim çalışanları karar vermek zorundadır… ya geleceğini siyasi öğretmen sendikalarına bırakıp kaderine razı olacak, ya da kendi evlerine gelip, kendi geleceğini kendi belirleyecektir. Başka bir tercih yoktur.

Teç-Sen Genel Başkanlığı

 

 


+