TEKNİK KADRO SINAV TARİHİ AÇIKLANMALI VE MEMUR/HİZMETLİ ÖĞRETMEN KAPSAM DIŞI BIRAKILMAMALIDIR.!

TEKNİK KADRO SINAV TARİHİ AÇIKLANMALI VE MEMUR/HİZMETLİ ÖĞRETMEN KAPSAM DIŞI BIRAKILMAMALIDIR.!

Milli Eğitim Bakanlığında GİH ve YHS Sınıflarında görev yapan eğitimlerini tamamlayan eğitim çalışanlarının istek ve taleplerinden biri olan TEKNİK KADRO (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ) SINAVININ yapılması hakkında TEÇ-SEN -Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerlemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca Teknik Kadro (Unvan Değişikliği) Sınavının en son 2015 şubat ayında yapıldığı ve sınav üzerinden 3 YIL’dan fazla bir zaman geçtiği;

Eğitim çalışanlarından eğitimlerini tamamlayıp “Teknisyen”, “Tekniker”, “Programcı”, “Mimar”, “Mühendis v.b. unvanlar alındığı halde, sınav yapılmadığı için “hizmetli” “Memur” kadrolarında görev yapmaya devam eden eğitim çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun kadrolara atanması için unvan değişikliği sınavlarının açılması;

Eğitim Fakültesi mezunu olup,Milli Eğitim Bakanlığında Memur/ Hizmetli kadrosunda çalıştırılan personellerin sınavsız atanması uygun görülmüyorsa;  mutlaka UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA kapsama alınarak, kariyer yapmalarına imkan verilmesi gerektiği;

Belirsizliğin sona erdirilmesi ve Teknik Kadro Sınav Tarihinin biran önce belirlenerek açıklanması gerektiği;

Hususlarıyla ile ilgili yaptığımız görüşmelerin sonucunda;

1-     1- Unvan Değişikliği Sınavının yapılması ile ilgili çalışmaların başlanılmasına ve sınav tarihinin en yakın sürede kamuoyuyla paylaşılması hususunda görüş birliğine varılmıştır.

2- 2- Hizmetli/ Memur Öğretmenlerin Teknik Kadro sınavına alınıp, Sınıflarına kavuşmalarının sağlanması ve ÖĞRETMEN olabilmelerinin yolunun açılması hakkında ise hala kafa karışıklığı devam etmektedir. Ancak; bu durumda olan eğitim çalışanlarının sayılarının azlığı nedeniyle görmezden gelinse de TEÇ-SEN – Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak bu sorunun çözümü için yılmadan, usanmadan,bıkmadan mücadelemize devam edeceğiz.


TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+