SÖZLÜ SINAVA KARŞI MÜCADELEMİZE MERT OLANLARLA DEVAM EDECEĞİZ.!

SÖZLÜ SINAVA KARŞI MÜCADELEMİZE MERT OLANLARLA DEVAM EDECEĞİZ.!

13/01/2018 tarih ve 30300 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmelikte değişikliğe giderek; Milli Eğitim Bakanlığında Görev Yapan Hizmetlisinden,Memuruna, Teknisyeninden Teknikerine, Mimarından Mühendisine tüm kadrolara SÖZLÜ SINAV Uygulamasını getirmiştir.

İlk günden itibaren Teç-Sen- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak; Yönetmelik değişikliği ile eğitim çalışanlarına getirilen SÖZLÜ SINAV ibaresinin iptali için Danıştay nezdinde dava açarak konuyu yargıya taşıyarak sözlü sınav’a karşı olduğumuzu, bu uygulamanın eğitime katkı sağlayamayacağını, eğitim çalışanları arasında huzursuzluk yaratacağını ve istismara açık bir alan yaratıldığı hususlarını içeren görüş, beyan ve basına çıklamalarımız ile kamuoyunu ve eğitim çalışanlarını bilgilendirdik.

Sözlü Sınavın yapılış şekli,istismar alanının kullanış biçimi ve daha önce yapılan sözlü sınavların genelinde şaibelerin varlığı ile sözlü sınavı yapan komisyonların özgür olmadığı, sözlü sınavı kazanacakların listesinin önceden belirlendiği ve TORPİL müessesinin anormal halden çıkıp normalleştiği bir durumla karşı karşıya kaldığımızı gerek TBMM Milletvekilleri görüşmelerinde, gerek TBMM komisyon görüşmelerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey görüşmelerimizde tebliğ yaparak konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmasını eğitim ve kamu çalışanları adına rapor ve sunumlara ilettik.

Özellikle 09/Aralık/2018 tarihinde yapılacak olan Memurluk ve Şeflik YAZILI SINAV tarihi açıklandığı günden bugüne SÖZLÜ SINAVIN eğitim çalışanlarına uygulanmaması için Milli Eğitim Bakanlığımız Ziya SELÇUK’a ÖZEL BİR MEKTUP kaleme alıp, sözlü sınav uygulamasının zararlarını, sınava girecek adayların tamamının Sözlü sınava karşı olduğunu ve sözlü sınavı bahane ederek bazı sendikaların eğitim çalışanları üzerinde korku ve endişe yaratarak “BİZE ÜYE OLURSAN SÖZLÜ SINAVDA YARDIM EDERİZ” , “BİZE ÜYE OLMAYANLARIN SÖZLÜ SINAVDA BAŞARISIZ OLUR” sözleriyle gözdağı verdiği ve Sözlü sınavın eğitim çalışanlarında ve milletimizdeki karşılığının TORPİL OLDUĞUNU ve Tüm nedenlerden dolayı SÖZLÜ SINAVIN 09/Aralık/2018 tarihinde yapılacak Memurluk ve Şeflik Sınavında uygulamamasını talep ettik.

Tüm bu çalışmalarımızı destekleyen ve onurlu duruş gösteren eğitim çalışanlarını mertliklerinden dolayı kutlarken, sırf torpil için sendika değiştiren, bu Bizans oyunlarına kanan,bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen eğitim çalışanlarını da kendi ve çocuklarının geleceklerini karanlık bir yola götürdükleri için de ayrıca tebrik ediyorum.

Sözlü Sınava karşı vermiş olduğumuz savaşta, yanımızda olanları da, karşımızda olanları da, TORPİL İÇİN SAF DEĞİŞTİRENLERİ DE iyi görüyoruz. Bu Mücadelede Bizler Mert Olduk, Düz Olduk! Eğilenlerden, Bükülenlerden, El Etek Öpenlerden Olmadık, Olmayacağız ve Bu Mücadeleye Mert Olanlarla Devam Edeceğiz.!

Sözlü Sınav, Rantçılık Sona Erene Kadar Mücadelemiz Devam Edecektir.  Bizler Kararlıyız! Öncelikli hedefimiz sözlü sınavın iptalidir. Bu durum gerçekleşmez ise eğitim çalışanlarının YAZILI SINAV Puanı ne ise SÖZLÜ SINAVIN o olmasını sağlayacağız. Listelerle, sendikal ilişkilerle, alavera dalavera ile eğitim çalışanlarının hakkını kimseye yedirmeyeceğiz.

 

Ümit DEMİREL

Genel Başkan

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI


+