YHS Sınıfından Görev Yapan Kamu Çalışanlarını Sınavsız Genel İdari Hizmetler Sınıfına Geçirilmelidir.

MHP-Milliyetçi Hareket Partisinin Seçim Beyannamesinden Yer Alan “Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Kamu Çalışanlarının 1 Defaya Mahsus Genel İdari Hizmetler Sınıfına Geçirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifini Hiçbir Çekince Koymadan Destekleyeceğiz.

TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası kuruluş amacına uygun olarak; Eğitim Öğretim Hazırlık Ödeneğinin Eğitim çalışanlarının tümüne verilmesi, yeni bir sorun olan SÖZLÜ SINAV uygulamasının son bulması, 3600 Ek Gösterge oranlarının eğitim durumlarına göre belirlenerek tüm kamu çalışanlarına verilmesi, Emeklilerde olduğu gibi kamu çalışanlarının tümüne bayramlarda 1 maaş ikramiye verilmesi, 10 yıl hizmeti bulunan tüm kamu çalışanlarına yeşil pasaport verilmesi ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu çalışanlarının 1 defaya mahsus Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi konularını içeren çalışma takvimi kapsamında TBMM Milletvekilleri görüşmeleri, TBMM Komisyon görüşmeleri, Bakan görüşmeleri v.b. çalışmalarına başlamıştır.

Kamu ve Eğitim Çalışanlarının beklentileriyle paralel devam eden çalışmalarımızın bir ayağı olan “YARDIMCI HİZMETLER SINIFI PERSONELLERİNİN 1 DEFAYA MAHSUS GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA GEÇİRİLMESİ” hakkındaki kanun teklifi TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikasının projesidir. Bu projenin hayata geçirilmesi önemlidir.

Türkiye genelinde 111 bin YHS personeli bulunmakta olup birçok dolaylı ve direk nedenlerde bu kadrolarda görev yapan hizmetli personellerinin mutsuzdur. Çalışma şartlarının ağırlığı, personel eksikliği, amir baskısı, sendikal baskılar, fazla mesailer, yalnızlık hissi,dışlanmışlık hissi gibi birçok nedenlerle hizmetli personellerin “MEMUR”kadrosuna geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Okul ve kurumlarda hizmetli personel kalmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı iç hizmet birimi raporuna göre 26.000 okulda hiç hizmetli bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı KPSS yoluyla personel almamaktadır ve bu açık gün geçtikçe büyümektedir. Hizmetli olan okullarda geneldi 1 hizmetli bulunmakta, istisna olarak 2 veya 3 hizmetli ile okul ve kurumlar hizmet vermeye devam etmektedir.

Okullarda hizmetliler ; “Bekçi,kaloriferci, boyacı, temizlikçi, evrak getir-götürcü, kömür taşıyıcısı, hafta sonlarında yetiştirme kurslarına sınıfları hazırlayıcı” birçok görevi olmayan işlerle karşı karşıya bırakılmaktadır. Ağır çalışma şartları içinde mesai saatleri de günlük 8 saatin üzerindedir. Öyle ki, kalorifer yakmak için sabah saat 5-6 gibi mesaiye başlayan yardımcı hizmetler sınıfı personelleri ikili eğitim yapan okullarda akşam 7-8’e kadar mesai yapmakta ve yaptığı mesai karşılığında herhangi bir ücret alamamaktadır.

2000 ve öncesinde okul ve kurumlarda en az 5-10 arasında hizmetli personelleri görev yaparken bugün bu sayının 1’lere düşmesi sistemin günün koşullarına ayak uydurmadığını ve zamanın gerisinde kaldığının kanıtıdır.

TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak bu sorunun çözümünün 657 Sayılı Devlet Memurluğu kapsamında “YHS Sınıfından” görev yapan kamu çalışanlarının tümünün 1 defaya mahsus Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilerek bu sorunun ortadan kaldırılması gerekli ve acil önlem alınması gereken bir sorundur.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçiminden önce MHP-Milliyetçi ve Hareket Partisi Seçim Beyannamesinde yer alan“Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personellerinin Memur Kadrosuna Geçirilmesi” vaadinin yerine getirilmesi ve bu kanun teklifinin meclis genel kurula getirilerek yasalaşması Sendikamızın ve kamu çalışanlarının talebidir.

TEÇ-SEN – Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine “ Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personellerinin 1 Defaya Mahsus Genel İdari Hizmetler Sınıfına Geçirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi” geldiğinde hiçbir çekince koymadan sonuna kadar destekleyeceğiz.  

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI


+