Hak ve Adalet İçin “EĞİTİM DURUMUNA UYGUN EK GÖSTERGE” Verilmelidir.!

Hak ve Adalet İçin “EĞİTİM DURUMUNA UYGUN EK GÖSTERGE” Verilmelidir.!

24 Haziran Seçimlerinden önce ortaya atılan ve sadece belirli meslek guruplarını kapsayacağı ifade edilen 3600 Ek Gösterge için sendikamızca yeni bir bakış getirilmiş ve bu kapsamda illerde dilekçe eylemi yapılarak Cumhurbaşkanlığına “Eğitim Durumları İtibarıyla Ek Gösterge Oranlarının Belirlenmesi” hakkındaki sendikamızın çalışması ve dilekçeler sunulmuştu.

Ancak; söz konusu “3600 Ek Gösterge” kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine yine anıldığı gibi sadece belirli meslek guruplarından olan “Öğretmen”, “Din Görevlileri”, “Hemşireler”ve “Polisler” ile “Yöneticiler” kapsamında olduğu ve meclis genel kurulunda görüşülerek yasama faaliyeti içinde Kanunlaşacağı görülmektedir. Desti kırılmadan önce önlem almak ve bu konuda kamuoyu oluşturmak için meclis yasama faaliyetlerine TEÇ-SEN katılacaktır.

Bu itibarla; Teç-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan 600 Milletvekiline sendikamızın önerisi olan ;

KANUN TEKLİFİ:

“657 Devlet Memurları Kanunu tabi olarak görev yapan kamu çalışanlarının tümüne ek gösterge verilir ve ek gösterge oranları ise ; İlköğretim ve Ortaokul Mezunlarına 2000,Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200, Ön Lisans Mezunlarına 3000 ve Lisans Mezunlarına 3600 Ek Gösterge verilir.” Şeklindedir.

Teç-Sen – Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak kamu çalışanlarının Ek Gösterge oranlarının eğitim durumuna göre değerlendirilip, kanunlaştığı takdirde bu konuyla ilgili artık herhangi bir sorun olmayacağı mütalaa edilmektedir. Sorunun çözümünden yana olan sendikaların da bu konu üzerinde şahsi menfaatlerini bir kenara bırakarak kamu çalışanlarının lehine çalışma yapmaları zorunludur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+