Sözlü Sınavlarda Torpil ve Mobbing'in Araştırılması İçin Kamu Denetçiliğini Göreve Çağırdık!

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Kavaklıdere Mah. Zeytindalı CaddesiNo:4 Çankaya /ANKARA

 

            Türkiye genelinde görev yapan kamu çalışanlarının tümünün kariyer ve liyakat ilkesi gereği görevlerinde yükselmesi, eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdamı ve mesleğinde ilerlemesi için görevde yükselme sınavları yapılmaktadır. Görevde Yükselme Yazılı Sınavlarının adil ve eşit yapılması için merkezi yapılması genel kabul görmüş ve hak ve adalet içinde yapıldığı konusunda herhangi bir tereddüt yoktur.

 

            Ancak; Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarından sonra yapılan “SÖZLÜ SINAV”larla ilgili ciddi boyutta adam kayırma, siyasi ilişkiler, sendikal ilişkiler, beşeri ilişkilerin sınav puanlarını belirlediği, sözlü sınav yapan komisyonlara listeler gittiği,özellikle hükumet yanlısı olduğunu iddia eden bazı sendikaların kamu çalışanlarına “ Bize Üye Olursan, Sözlü Sınavda Yardım Yaparız. Bize Üye Olmazsan Sözlü Sınavı Geçemezsin!” diyerek kirli bir algı yarattığı, Türk Devlet ahlakı, gelenek ve göreneklerinde ve yüce dinimiz İslam’da yer almayan (halk tabiriyle) TORPİL’i, LİYAKAT ve EHLİYETİN yerine geçirilmeye çalışıldığı sendikamıza gelen şikayetlerin başındadır.

 

            Milli Eğitim Bakanlığı 09/Aralık/2018 tarihinde Hizmetli Eğitim çalışanları için memurluk görevde yükselme sınavı, Memur eğitim çalışanları için ise Şef’lik görevde yükselme sınavı yapılacaktır. Bu sınav öncesinde eğitim çalışanları üzerinde, sendika değiştirmeleri için baskı (mobbing) yapıldığı, sözlü sınavlarda yardım edileceği, komisyonlara listeler verileceği, sendika değiştirmeyenlerin sözlü sınavlarda başarılı olmasının imkansız olduğu gibi bir algı ve zorlamayla eğitim çalışanları karşı karşıyadır.

 

Kamu Denetçiliği Kurumunun Görevi: “İdarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak.” şeklinde ifade edilmektedir.

 

            Bu nedenle; Teç-Sen – Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak görüşümüz “ÜST YÖNETİM KADEMESİ” haricinde kalan kadrolar için Sözlü Sınav yapılmamasıdır.Bu konuda Kurumunuzca 09/Aralık/2018 tarihinden yapılacak görevde yükselme sınavlarından sonra yönetmelik gereği yapılması muhtemel “Sözlü Sınav” hakkında araştırma, inceleme yapılarak kurum görüşünüzün kamuoyuyla paylaşılması hususunda,

 Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.

 

                                                                                                           ÜmitDEMİREL

                                                                                                          GENEL BAŞKAN


+