Danıştay: Lojman İşgaliye Bedeli alınmasına dayanak olan Maddeyi İptal Etti.

Danıştay: Lojman İşgaliye Bedeli alınmasına dayanak olan Maddeyi İptal Etti.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak üyemizi temsilen açtığımız dava da Danıştay 11. Dairesinin 2018/2580 sayılı kararı ile Kamu Konutları Yönetmeliğinin 34. Maddesinin 3. Fıkrasının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu madde “ İdarece konutta oturmasına izin verilenler hariç olmak üzere, 33 üncü madde gereğince konutta oturma süresini doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden, konutu on beş gün içerisinde tahliye ederek boşaltması,aksi takdirde bu sürenin bitiminden itibaren işgaliye bedeli alınacağına ilişkin olarak İdarece yapılacak tebligata rağmen, konutu tahliye ederek boşaltmayanlardan, yeni bir tebligata gerek olmaksızın, konutun tahliye tarihine kadar geçecek süreler için ödenmesi gereken kira bedeli yerine işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin (yakıt, elektrik,su vb. hariç) iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler 33 üncü madde ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.” Denilmete idi.

Buna göre lojmanda oturma süresi dolanlardan alınan işgaliye bedelinin alınmasına dayanak olan yönetmelik maddesi iptal edilmiştir. Söz konusu karara göre bundan sonra konutta oturma süresini doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden alınan işgaliye bedeli alınamayacak. Yine bu durumda olan ve kendilerinden daha önce işgaliye bedeli tahsil edilen personel de kurumlarına başvuru yaparak kendilerinden tahsil edilen işgaliye bedelini iadesinin talep edebilecek. Taleplerine olumsuz cevap verilenlerin yasal haklarını aramaları da mümkün olacaktır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture picture picture picture picture

+