Sözlü Sınavlara SON vermek İçin Alanlara İnmeye Biz Hazırız! YA SİZ ?


Sözlü Sınava SON Vermek İçin Tüm Sendikalar geçmişten gelenhasmane tutumlarını bir kenara bırakarak biraraya gelip güçlü bir eylemyapmalıdır.!


"BİZ" sözü önemli ve değer verdiğim bir sözdür. Bendiyenlere ifrit olmuşumdur. BİZ sözü kucaklayıcıdır, bütünleyicidir, umutverir... BEN sözü uzaklaştırır, ayrıştırır ve umudu örseler...

Türkiye'de özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer tümbakanlıklarda uygulamaya konulan "SÖZLÜ SINAV" itiraz edilmesigereken, Türk toplumunun genel ahlak, gelenek ve görenekleri içinde olmayan bir normdur.

SÖZLÜ SINAV toplumu ve kamuçalışanlarını kutuplaştıran, ayrıştıran ve "Ya Bendensin Ya Hiçsin"sözüyle taçlanıp BENCİLLİĞİN önünü açan bir uygulamadır. SÖZLÜ SINAVuygulamalarına baktığımızda ise liyakat ve ehliyet ilkelerinin ayaklar altınaalındığı ve Hak ve adalet terazisinin şaştığı, kantarın topuzunun kaçtığıgörülmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz Muhammet(s.a.v.) bir hadisinde derki; "İşi Ehline Verin!" ... Yüce dinimizbize ehliyet ve liyakate önem ver ve işleri yürütmesinde en iyiyi ara diye emirbuyururken biz acaba bu emri ne kadar uygulayabiliyoruz.

TEÇ-SEN olarak bizler SÖZLÜSINAVIN her türlüsüne karşı bir duruş sergiliyoruz. En son 6 Haziran 2018tarihinde "SÖZLÜ SINAVA HAYIR" -"Tarihi Cesurlar YAZAR!"sloganıyla Türkiye genelinde eylemler yaparak bu konudaki fikrimizi kamuoyuyla paylaştıkve yeni eylemlerle bu sorun çözülene kadar mücadelemize devam edeceğiz..

Bugün açıklanan MEB YöneticiAtama Sözlü Sınav sonuçları bir kez daha bize göstermiştir ki, bu devran böylegitmez... BİZ demek için, birlik için, ortak mücadele için, ayrıştırmaya sonvermek için, LİYAKAT VE EHLİYET İLKESİNİ YÜCELTMEK için Tüm Sendikalar olarakvarolan hasmane tutumları bir kenara bırakıp GÜÇLÜ BİR EYLEM YAPMALIDIR.

Bu konuda TEÇ-SEN olarak hertürlü görevi baş tacı kabul eder, en iyisi için mücadelemizi yapmaktançekinmeyiz, gözümüzü budaktan sakınmayız...

TÜM SENDİKALARA ÇAĞRIMIZ ; Biz Alanlara İnmeye Hazırız.!  Ya Siz?

Ümit DEMİREL-Teç-Sen Genel Başkan


+