Yurttan Çıkan Eğitim Çalışanlarından Düz Lise Mezunlarının da MEMUR Kadrosuna Atanması İçin DAVA AÇTIK!


Yurttan Çıkan Eğitim Çalışanlarından Düz Lise Mezunlarının da MEMUR Kadrosuna Atanması İçin DAVA AÇTIK!

2828 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personellerin ihraz ettikleri unvanlara atanma işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın 30/05/2018 tarihli yazısı ile başlatılmıştır.

Sendikamızca da bu süreç çok yakından takip edilmiş, bu konuda bir çok görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerimizde; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yetişen Kamu Çalışanlarının Öğrenimlerine Uygun Unvanlara Atanması" konusunda bakanlıkların tereddüt ettiği, kanunda yazılı olan “UNVAN” ibaresinin farklı yorumlandığı, kanun kapsamında ilk defa atanacaklardan lise mezunlarını istihdamının memur kadrosu olarak belirlenirken, daha önce hizmetli olarak atanan lise mezunlarının memur kadrosuna atanmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve düz lise mezunu olanların da memur kadrosuna atanması gerektiği hususu belirtilmiştir.

Ancak kanunun çıkmasından bu yana geçen bir buçuk aylık zaman diliminde Devlet Personel Başkanlığı çok ağır davranmış, ne kendilerine sorulan görüş taleplerine cevap verebilmiş, ne de hazırlayacağını ifade ettiği yönetmelik değişikliğini hayata geçirebilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı da tereddüt bulunmayan unvanlara atanabilecek personelleri daha fazla bekletmemek, mağduriyet yaşatmamak adına atama sürecini başlatmıştır.

Tüm bu gelişmeler ışığında sendikamızca; Milli Eğitim Bakanlığı nın 30/05/2018 tarih ve 41289672-903.02.01-E.10529231 sayılı yazısında yer alan, ünvanlar içerisinde bulunmayan “MEMUR" ünvanına ilişkin eksik düzenlemenin, uygulanması ileride telafisi güç zararlar doğurabileceğinden YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE karar verilmesi için Ankara 14.İdare Mahkemesi nezdinde 04/06/2018 tarih ve 2018/1261 esas numarasıyla dava açılmıştır.

Not: Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, DPB tarafından hazırlanacak yönetmelikte "MEMUR'luğa atama konusunda müspet bir düzenleme olursa, bu konuda tekrar bir işlem tesis edeceklerini ifade etmişlerdir. Yine DPB tarafından hazırlanacak yönetmelik değişikliğinde kısıtlayıcı maddeler olması durumunda ise sendikamızca bu eksik düzenleme de dava edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:  Kendilerini Yurttan Çıkan Kardeşlerimizin hamisi olduklarını söyleyip üye avcılığı yapan ve sendikamızın basın açıklamalarını kopyala yapıştır yaparak kendi açıklamalarıymış gibi eğitim çalışanları kandıran, emek hırsızlığı yapan dernekvari sendikaların dava dilekçemizi çalmaları da muhtemel olduğundan dilekçemiz yayımlanmış olup, davanın açıldığına dair ESAS NUMARASI verilmiştir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+