3600 Ek Gösterge Tüm Kamu Çalışanlarına Verilmelidir.! İMZA EYLEMİ


3600 Ek Gösterge Tüm Kamu Çalışanlarına Verilmelidir.


Bilindiği üzere,  Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanlığına Adaylarının 3600 Ek Gösterge ile ilgili seçim beyanatları belirginleşmiştir. 

Buna göre sadece bazı meslek guruplarını içeren 3600 ek gösterge düzenlemesinin kamu çalışanlarının tümünü kapsaması, öğrenim durumlarına göre yeni bir sistemin kurulması amacıyla Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) olarak Dilekçe Eylemi Başlatmış Bulunmaktayız.

Eylem Haziran 2018 Ayında yapılacak olup, toplanan dilekçeler TEÇ-SEN Genel Merkezi Adresi olan Kültür Mahallesi Dr.Mediha Eldem Sokak No:71/9 Çankaya Ankara Adresine gönderilecektir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ______________________________________________________________________________________

T.C CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE

TEÇ-SEN - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Merkezine

Yıllar içersinde artan toplumsal refahtan kamu çalışanları maalesef istenilen payı alamamıştır. Bu durum makamlarınızca da görülmüş olacak ki 24/05/2018 tarihinde kamuoyuna açıklanan seçim beyannamesinin sunumunda kamuda, öğretmen, din görevlileri,polis ve hemşire olarak görev yapan kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600 ek gösterge rakamına yükseltileceği açıklanmıştır.

Bu açıklama ek göstergelerinde artış yapılacağı açıklanan yaklaşık bir buçuk milyon kamu çalışanını elbette umutlandırmış ve mutlu etmiştir. Ancak ek gösterge artışı içersinde unutulan GİH, THS, ve özellikle YHS ve 4/B sınıfında görev yapan kamu çalışanlarını öksüz adeta buruk bir ruh haline sokmuştur.

Hizmet sınıfları ve kadro dereceler arasında ek gösterge oranları arasındaki fark, açıklanan haliyle yapılması düşünülen değişiklik ile giderek artacak, personel arasındaki ücret ve tazminat oranlarındaki makas iyice açılacaktır. Kamu çalışanları arasında özellikle emekli maaşı ve ikramiyesi oranlarında ciddi bir adaletsiz durum ortaya çıkacaktır.

Ayrıca; bu zamana kadar ek gösterge konusunun en mağdur hizmet sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personel olmuştur. Çünkü yardımcı hizmetler sınıfında bulunan hizmetli, aşçı, bekçi, kaloriferci vb. unvanlarında görev yapan eğitim çalışanlarına ek gösterge hiç verilmemektedir.

Bir buçuk milyona yakın memurumuz ek gösterge artışı müjdesiyle mutlu edilirken, geride kalanları mutsuz etmemek adına yapılması düşünülen ek gösterge kapsamının unvanlar bazında değil öğrenim düzeyi şeklinde değerlendirilmesi hem daha kapsayıcı hem de daha yerinde bir düzenleme olacaktır.

Buna göre; ilkokul ve ortaokul mezunlarına 2000, lise ve dengi okul mezunlarına 2200, ön lisans mezunlarına 3000 ve üniversite mezunlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle kamuda görev yapan tüm memurların ek gösterge artışları sağlanmış olacaktır.

Bu nedenle ek gösterge artışından tüm memurların eşit ve adil bir şekilde faydalanması için ek gösterge artışının unvanlar bazında değil öğrenim durumlarına göre yapılmasını arz ederim.


Ad Soyad   :

TC.Kimlik :

Görev Yeri :

İMZA        :

+