Yurttan Çıkan Eğitim Çalışanlarından Düz Lise Mezunlarının da MEMUR Olması İçin Yargıya Gidiyoruz.!

Düz Lise Mezunlarının da Memur Olması İçin YARGIYA Gidiyoruz.!


Yurttan Çıkan Eğitim Çalışanlarının Öğrenimlerine göre atanmasıyla ilgili KANUN'un Uygulanması hakkında sorunların çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı nezdinde yaptığımız mücadele hepinizin malumudur.!

27/03/2018 tarih ve 30373 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan Kanun'da yazılı UNVAN İbaresinin farklı yorumlayan Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının Sendikamızca ortaya atılan "DÜZ LİSE MEZUNLARININ DA KANUN KAPSAMINDA MEMUR OLABİLMELİDİR" teklifi tüm görüşmelere rağmen olumlu sonuçlanmamıştır.

Bu itibarla; Söz konusu kanunun uygulanmasının sadece TEKNİK OKUL Mezunlarını kapsayacağı ve uygulamanın da bu şekilde tesis edileceği anlaşılmıştır.

TEÇ-SEN - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak Kanunun uygulanış biçiminin hatalı olduğu ve DÜZ LİSE MEZUNLARININ da MEMUR olabilmesi için Konuyu YARGIYA Götürüyoruz.!

+