Yurttan Çıkan Eğitim Çalışanlarının Öğrenimlerine Uygun Kadrolara Atanması Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Bilgilendirme.!

Yurttan Çıkan Eğitim Çalışanlarının Öğrenimlerine Uygun Kadrolara Atanması Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Bilgilendirme.!

Bilindiği üzere, 2828 sayılı Kanun kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilen personellerin öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlara atanması ile ilgili düzenleme 27/03/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu süreçte bazı kurum ve kuruluşlar konuyla ilgili iş ve işlemleri başlatıp atamaları gerçekleştirmişler, bazıları ise DPB'den tereddüt ettikleri hususlar konusunda görüş istemişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı da uygulamanın hangi unvanları kapsayacağı hususunda tereddüt etmiş aynı şekilde DPB'na görüş sormuştur.

Sendikamızca; 16/04/2018 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Devlet Personel Başkanı Enes POLAT da dahil olmak üzere yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerimizde; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yetişen Kamu Çalışanlarının Öğrenimlerine Uygun Unvanlara Atanması" konusunda bakanlıkların tereddüt ettiği, kanunda yazılı olan “UNVAN” ibaresinin farklı yorumlandığı, kanun kapsamında ilk defa atanacaklardan lise mezunlarını istihdamının memur kadrosu olarak belirlenirken, daha önce hizmetli olarak atanan lise mezunlarının memur kadrosuna atanmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve düz lise mezunu olanların da memur kadrosuna atanması gerektiği hususu belirtilmiştir.

23/05/2018 tarihinde T.C Devlet Personel Başkanlığı ile yaptığımız görüşme sonucunda ; Bu konuda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığı'nca yönetmelik hazırlandığı, hazırlanan yönetmelik taslağının görüşleri alınmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'na gönderildiği ifade edilmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de bu konuda ki iş ve işlemleri başlatmak için bahse konu yönetmeliğin yayınlanmasını bekleyeceklerini bildirmişlerdir.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.


NOT:  Düz Lise Mezunlarının da Memur Olması İle İlgili Teklifimizin Tekrar Değerlendirileceği Hususunda Görüş Birliğine Varılmıştır. 

+