Kamu Çalışanları Emeklilik İçin Neden Yaşı Bekliyor?

KAMU ÇALIŞANLARI EMEKLİLİK İÇİN NEDEN YAŞI BEKLİYOR?

4447 sayılıKanunun emeklilikte kademeli geçişi düzenleyen Geçici 205. maddesi ile geçici206. maddesi daha önce Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve iptal edilişgerekçeleri 23 Kasım 2001 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede yer almıştı.İptal edilen maddeler yeniden düzenlenerek TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Kanun, 1 Haziran 2002 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe girdiği günden bu güne kadar emeklilik yaşı ve çalışma süresiyle ilgiliherhangibir düzenleme yapılmamıştır. Hatta konuyla ilgili herhangibir eleştiri,olumsuz görüş ve kamu çalışanlarının hak kayıplarının varlığıyla ilgili sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partilerinden tepki görülmemiştir.

Söz konusu düzenleme; kamu çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını ve ülkenin ortalama yaşam süresi  gibi birçok unsur dikkate alınmadan yapılmıştır.

Öyleki, Bu yasaya göre Emeklilik için sadece çalışma süresi yeterli değildir.  Kamu çalışanlarının emekli olabilmesi içinöncelikle çalışma süresini tamamlaması, daha sonra belirlenen yaş şartının tamamlaması gibi iş ve çalışma hukukunda yer almayan farklı bir ilke getirilmiştir.

Çalışma süresi yeterliyken, artı olarak yaş haddi koyulmasının nedeni ülkenin ekonomik durumu gösterilmesi de geçerli ve doğru bir neden değildir. Çalışma süresi olarak 25 yıl emekliliği hak etmiş kamu çalışanlarının neredeyse hiçbiri emekliolmamaktadır. Yaş haddini doldurana kadar maaş ve ikramiye alamaması emekliliğinin önünde en büyük engeldir.

Emekli olamayan kamu çalışanlarının ikinci baharlarını da çalışarak geçirmesinin, bir ömür boyunca iş hayatında bulunmasının ülkemize faydası ve katkısı bulunmamaktadır.

Bu Nedenle, Teç-Sen Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Olarak ;

“Kadın Kamu Çalışanlarının 25 Yıl Çalışma Süresini;

Erkek Kamu Çalışanlarının 30 Yıl Çalışma Süresini ;

Tamamladıklarında Yaş haddini beklemeden; Emekliye Ayrılması ve Emekli İkramiyesini Alabilmesi ve Emekli Aylığına Bağlanması Kamu çalışanlarının ve Teç-Sen -Tüm Eğitim Çalışanları Sendikasının Teklifidir.

TEÇ-SEN GENELMERKEZİ


+