MEB İl İçi Yer Değiştirme Süreci Başlıyor!

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri Başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Valiliklere Gönderdiği 03.05.2018 tarih ve 8763456 sayılı yazı ile, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan eğitim çalışanlarının 2018 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri başlatılmıştır.

Buna göre;

a) M.E.B. Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibariyle kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecektir.

b) Başvurular mayıs ayı içersinde alınacaktır. Yer değiştirme başvurusunda bulunacak eğitim çalışanları durumlarına uygun en fazla on kuruma atanmak için başvuruda bulanabileceklerdir.

c) Atamalar, tercihler ve hizmet süresi üstünlüğüne göre Valiliklerce Haziran ayının ilk haftası içersinde yapılacaktır.

Geçmiş yıllarda yapılan isteğe bağlı il içi yer değiştirme işlemlerinde bazı il milli eğitim müdürlüklerince tercihler için yeterli sayıda kurum ve boş kadro ilan edilmediği konusunda sendikamıza şikayetler iletilmiştir. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde yeteri sayıda boş kurum ve kadro ilan etmeyen İl Milli Eğitim Müdürlükleri sendikamızca ayrıca uyarılacaktır.

Yine Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanların kadrolarının bulundukları kurumda kesintisiz en az üç yıl görev yapmış olması şartı aranmaktadır. 

Bu şartın isteğe bağlı geçici görevlendirmelerde uygulanması kabul edilebilir. Ancak resen, isteği dışında görevlendirme ile çalışan eğitim çalışanları açısından bu şartın ikinci bir mağduriyet yaratacağı da aşikardır. Resen görevlendirilmelerde geçen sürelerin, personelin kadrosunun bulunduğu kurumda kesintisiz görev yapmış gibi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu hususta personel lehinde verilmiş idare mahkemesi kararları da mevcuttur. Resen geçici görevlendirmelerde geçen hizmet süresinin değerlendirilmesi konusunda Bakanlık yetkilileri ile ayrıca görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+