Genel Başkanımız Ümit DEMİREL, T.C Devlet Personel Başkanı Enes POLAT ile Eğitim Çalışanlarının Sorunlarını Görüştü.!

Teç-Sen Genel Başkanımız Ümit DEMİREL, Genel Sekreterimiz S.Burçin POYRAZ ve Genel Başkan Yardımcımız Ali GÜLER, T.C Devlet Personel Başkanı Enes POLAT İle Makamında Görüştü.!

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerimizi görüşmek üzere Genel Başkanımız Ümit DEMİREL, Genel Sekreterimiz S.Burçin POYRAZ ve Genel Başkan Yardımcımız Ali GÜLER, T.C Devlet Personel Başkanı Enes POLAT ile makamında görüştü.

T.C Devlet Personel Başkanı Enes POLAT ile Eğitim çalışanlarının tümüne getirilen yazılı sınav sonrası SÖZLÜ SINAVIN iptali ve 2828 kanun kapsamında göreve başlayan yurttan çıkan eğitim çalışanlarının 27/03/2018 tarih ve 30373 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan 7103 Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Çıkan Kamu Çalışanlarının Öğrenimlerine Uygun Unvanlara Atanması" hakkındaki bakanlıklar arasındaki tereddütlerin giderilmesi ve düz lise mezunlarının da memur kadrolarına atanmaları hakkındaki sendikamız görüşü ve teklifi iletilmiştir.

Sendikamızca; Eğitim çalışanlarının tümüne kadro ayrımı gözetilmeksizin getirilen sözlü sınav ibaresinin çerçeve yönetmelikten çıkarılması, 3 dakikalık sözlü sınavla eğitim çalışanlarının seçilemeyeceği, sözlü sınavın ülkemizdeki adının torpil olduğu, bu sözlü sınavların işi ehline vermek şeklinde işlemediği, referansla, listelerle kontenjanların doldurulacağı hususu belirtilmiştir.  Devlet Personel Başkanı Enes POLAT ; Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Çerçeve Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında bakanlıklardan ve sivil toplum örgütlerinden gelecek tekliflerin kurulda değerlendireceklerini ifade etti.

Sendikamızca; Yurttan çıkan eğitim çalışanlarının öğrenimlerine uygun atamalarının yapılması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisince çıkarılan kanun kapsamında; “ Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Çıkan Kamu Çalışanlarının Öğrenimlerine Uygun Unvanlara Atanması" konusunda bakanlıkların tereddüt ettiği, kanunda yazılı olan “UNVAN” ibaresinin farklı yorumlandığı, kanun kapsamında ilk defa atanacaklardan lise mezunlarını istihdamının memur kadrosu olarak belirlenirken, daha önce atanan lise mezunlarının memur kadrosuna atanmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve düz lise mezunu olanların da memur kadrosuna atanması gerektiği hususu belirtilmiştir. Devlet Personel Başkanı Enes POLAT:  27/03/2018 tarihinde çıkan kanun kapsamında “UNVAN”ibaresinin bir mesleği ifade ettiği, teknisyenlik, teknikerlik, avukatlık,mühendislik vb hakkını öğrenim durumlarıyla kazanmış personelleri kapsadığını,ancak kanun kapsamında lise mezunlarının memur kadrosuna atanması durumunda henüz net bir karar verilmediğini, bu konuda çalışmaların devam ettiği ve değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etmişlerdir.

NOT: Yurttan çıkan eğitim çalışanlarından lise mezunu olanların memur kadrosuna atanması ile ilgili daha önce yaptığımız görüşmelerde “kesinlikle lise mezunları memur kadrosuna atanamaz.”  görüşünde yumuşama olduğu, bu konuda TEÇ-SEN olarak yaptığımız görüşmelerin faydalı olduğu görülmüş olup, lise mezunlarının memur kadrosuna atanması ile ilgili umutlarımızın düne oranla daha büyüktür. Bu konudaki çalışmalarımız sorun çözülene kadar sürecektir. Lafla, sözle, boş lakırtılarla değil, gerçek bilgiyle, gerçek çalışmalarla, gerçek mücadelelerle eğitim çalışanlarının sorunlarını dün çözdük bugün ve yarın da çözmeye devam edeceğiz.

TEÇ-SEN – Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak ”Çalışma Takvimimizde” yer alan; Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının tümünün öğrenimlerine uygun kadrolara atanması,Sınavsız yeni bir görevde yükselme sisteminin kurulması, kariyer ve liyakat ilkesine uygun farklı bir anlayışın Milli Eğitim Bakanlığına yerleşmesi için mücadelemiz devam edecektir.


+