Kamuda Performansı Artırmanın Yolu Memurları Sözleşmeli Yapmaktan Geçmez.

Kamuda Performansı Artırmanın Yolu Memurları Sözleşmeli Yapmaktan Geçmez.

Sayın Başbakan Binali YILDIRIM katıldığı bir televizyon programında sözleşmeli personelin kadro talebiyle ilgili sorulara verdiği cevapta "Ben popülizm sevmem. Benim gönlümdeki bütün kamuda çalışanların sözleşmeli olmasından yana. ileriki yıllarda sözleşmeliye geçmemiz lazım. Performansı artırmak için buna ihtiyacımız var. Bu az güvence getirmiyor. sözleşmeli olmak güvence açısından bir olumsuzluk getirmiyor. ne getiriyor? Biz yirmi bin küsür bir öğretmen aldık. Başta da dedik ki 5 sene şurda çalışacaksınız. adını koyduk. razı oldu gittiler. ondan sonra çeşitli mazeretler ile ben burdan filanca ile gitmek istiyorum. Olmaz. O zaman planlama yapamıyorsunuz. sözleşme performansı artırıyor. herkes memnun. verimlilik artıyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Sayın Başbakanın gönlünden geçenin gönlünde kalmasında yarar olduğu kanaatindeyiz.. Bize göre hiç kimse bu modeli uygulamayı, genel bir istihdam politikası haline getirmeyi aklının ucundan bile geçirmemelidir. Kamuda performansı artırmak için düşünülen sözleşmeli istihdam modeli, bırakın performansı artırmayı bir kenara, aksine var olan performansı da düşürecektir. Ülkemizde uygulanan sözleşmeli, taşeron vb. istihdam modelleri emek ücret dengesi yönünde açıkça personelin aleyhinedir. Güvence yönünde de idarenin, amirin iki dudağı arasında adeta yarı kölelik sistemidir.Kamu da istihdam edilen özel sözleşmeli kişiler hariç sözleşmeli istihdamdan memnun bir kişi dahi gösteremezsiniz.Aksine statüsünden memnun olmayan, eli yüreğinde görev yapan, hayatından mutsuz personel yığınları yaratılmıştır. Biraz empati yapıldığında, bu ruh halinde ki personelden de kamudaki performansı artırmasını beklemek akla da mantığa da sığmamaktadır.

Kamu da performansın artırılması, hizmet kalitesinin ve sürekliliğin sağlanması amaç ise bu konuda bizim de gönlümüzden geçenler şunlardır.

İlk önce görev sürekliliğinin sağlanmasında güçlük çekilen unvanların ve mahallerin günün şartlarına göre yeniden tespit edilmesi gerekmektedir. Bu saptamayı sağlıklı bir şekilde yaptıktan sonra, tespit edilen unvanlarda ve mahallerde görev yapacak personele cazip avantajlar (ilave ücret,lojman vb) sunulması gerekmektedir. İzlenecek bu istihdam modeli personel sürekliliği sağlanamayan yörelerde istekli personellerin görev yapmasını sağlayacak, zoraki ve gönülsüz çalışma ortamı ortadan kaldırılmış olacaktır. İstekli personellerin görev yapmalarının sağlanması neticesinde kamudaki performans da gözle görülür bir şekilde artacaktır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+