4/C'den 4/B'ye geçişler Kağıt Üzerinde Kaldı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi uyarınca çalışan “geçici personel”in,özelleştirme uygulamaları sonucu istihdam edilenler de dahil olmak üzere, aynı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Devlet Personel Başkanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yapmıştır. Buna göre; lise ve altı öğrenim görmüş olanlar “İdari Destek Görevlisi”, yükseköğrenim görmüş olanlar ise “İdari Büro Görevlisi” unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecektir.

Yapılan düzenleme ile teknik öğrenimini bitirmiş personel için bir düzenleme yapılmamıştır. İki başlık altında yapılan unvan düzenlemesi beklentileri karşılamaktan çok uzak durumdadır. Sözleşmeli statüde görev yapacak bir çok personelin daha önce görev yaptığı kurumlarda teknik işler yaptığı bilinmektedir. Bu personele öğrenimlerine uygun teknik unvanlar verilmemesi kalifiye durumda ki bir çok personelden kamunun faydalanma olanağını da ortadan kaldırmakta, yetişmiş personelin atıl bir şekilde istihdam edilmesine neden olmaktadır.

Bu kapsamda geçici personel olarak çalıştırılmakta iken sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerin mevcut ücretlerine kıyasla % 10 oranında artış yapılacaktır.

Mali haklar konusunda sözleşmeli personelin alacakları ücret eski pozisyonları ile aynen korunmuştur. Düzenlemeye gelen tepkiler üzerine Çalışma Bakanı Jülide SARIEROĞLU %10 bir artış olacağını ifade etmiş, bu konu Devlet Personel Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada da belirtilmiştir.

“Geçici personel (4/C)”statüsünden “sözleşmeli personel (4/B)” statüsüne geçirilen çalışanlar 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi’nde 4/B statüsünde çalışanlara yönelik bağıtlanan tüm sosyal haklardan faydalanacaktır.

“Geçici personel (4C)”statüsünden “sözleşmeli personel (4B)” statüsüne 02.04.2018 tarihinde geçirilecek olan çalışanlar mevcut görevlerini yürütmeye devam edeceklerdir.

Ayrıca 4B statüsünde çalışanların izinleri konusunda hazırlıkları devam eden düzenleme tamamlandığında söz konusu düzenlemenin getireceği izin hakları 4C’den 4B’ye geçen çalışanlar için de geçerli olacaktır.

4/C li personelin 4/B'ye geçirilme işlemi bu haliyle ölü doğmuş bir düzenleme olmuştur.  Hatta böyle bir geçiş sözden öteye geçmemiştir de diyebiliriz. Bu düzenlemeye, 4/C yi ortadan kaldırdık, 4/B li yaptık demek insanların aklıyla alay etmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Açık ve net şeklide yapılan düzenleme ile 4/C istihdamının adı değişmiş 4/B içerisinde eski 4/C li diye sadece adı yeni konmuş bir istihdam modeli ortaya çıkmıştır. 4/C li personeli 4/B kadrosuna geçirdik sözünün karşılığı bu düzenleme olamaz. Bu sözün karşılığı ancak eski 4/C li personelin,mevcut 4/B lilerin mali ve özlük haklarının tamamından faydalanmaya başlamasıyla yerini bulabilir. 

Buradan Sayın Çalışma Bakanımızı da göreve davet ediyoruz; derhal bu eksik düzenlemeyi acil bir şekilde yeniden gözden geçirin. Söz verdiğiniz ve kamuoyuna duyurduğunuz gibi bu personeli gerçekten 4/B statüsüne geçirin. Sendika olarak biz verilen sözün tam karşılığı yapılana kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

 TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+