Yetiştirme Yurtlarından Çıkan Eğitim Çalışanlarına KADRO Müjdesi.!

Yetiştirme Yurtlarından Çıkan Eğitim Çalışanlarına KADRO Müjdesi.!


27/03/2018 tarih ve 30373 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan 7103 Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile  "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Çıkan Kamu Çalışanlarının Öğrenimlerine Uygun Unvanlara Atanması" hakkında geçici madde eklenmiştir.


Sendikamızın talebi olan "Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Kamu Çalışanlarının 1 Defaya Mahsus Genel İdari Hizmetler Sınıfına Geçirilmesi" projesinin bir ayağı olan Yurtlarda yetişen kamu çalışanlarının öğrenimlerine uygun unvanlara atanmasıyla ilgili Meclis çalışması tamamlanmış ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın onayından sonra resmi gazetede yayımlanmıştır.


Kanun kapsamında öğrenimlerine göre atanacak Tüm Kamu Çalışanlarına yeni görevlerinde başarılar dileriz.


Kanun Kapsamında başvuru yapacak eğitim çalışanları için dilekçe örneği hazırlanmış olup, dilekçe örneği aşağıdadır. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE 

.................... İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

.................................. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ............. kadrosunda görev yapmaktayım. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Ek Madde 1-(Ek:28/02/1988-3413/1 md;Değişik 06/02/2014-6518/20 md) kapsamında atamam yapılmıştır.


27/03/2018 tarih ve 30373 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 25.Maddesinde  "2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 16-Bu Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar." hükmü yer almaktadır.


Öğrenim durumumu belirten belge ile atama kararnamem ekte olup, 27/03/2018 tarih ve 30373 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 25.Maddesi gereği; öğrenim durumuma göre  ............................    kadroya atanmam hususunda gereğini arz ederim.


                                                                                                İMZA


İSİM SOYİSİM:

TC KİMLİK:

Adres :

Görev Yeri :

Görevi :


+