Memur/Hizmetli Öğretmenler İçin Unvan Değişikliği Sınavı Açılmalıdır.!

Memur/Hizmetli Öğretmenler İçin Unvan Değişikliği Sınavı Açılmalıdır.!


Milli Eğitim Bakanlığında GİHS,YHS, THS ve SHS Sınıflarında görev yapan ve Eğitim Fakültesi Mezunu olup "ÖĞRETMEN" şartlarını taşıyan eğitim çalışanlarının "KARİYER VE LİYAKAT" yapmalarının önündeki engeller devam etmektedir.


Oysaki, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sayıları 300'ü geçmeyen Memur/Hizmetli Öğretmenlerin sorunlarının çözümü basit ve adil bir şekilde planlanabilir. İlk defa 2015 yılında ortaya koyduğumuz çözüm önerimiz olan " ÖĞRETMENLİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI" yapılabilir, çözüme katkı sağlayabilir ve kanayan bu yaranın durdurulması öncü olabilirken, hala bu sorunun çözülmemesi ve çözüm yolunda bir iradenin ortaya konmaması şaşırtıcıdır. 


Milli Eğitim Bakanlığının kendi öz evlatları olan memur/hizmetli öğretmenlerin 2012 yılından bugüne kadar devam eden sorunlarının çözümü basittir. Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavının içine "Öğretmenlik" kadrosunu da ekleyerek, öğretmenlerin asıl yeri olan sınıflarına dönüşünü sağlamalıdır.


TEÇ-SEN - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak; Hizmetli/Memur Unvanında Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan ve Eğitim Fakültesi Mezunu olan eğitim çalışanlarının Öğretmenlik Mesleğini icra etmeleri ve kariyer ve liyakat ilkeleri gereği "MEB UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA ÖĞRETMEN" ibaresinin eklenmesi için Tekrar Resmi Başvuru yaptık.!

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+