Tüm Sendika ve Konfederasyonlar “Sözlü Sınav” Uygulaması İçin Tarafını Seçmelidir.!

Tüm Sendika ve Konfederasyonlar “Sözlü Sınav” Uygulaması İçin Tarafını Seçmelidir.!

Bilindiği üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kapsamında görev yapan Kamu çalışanlarının Kariyer ve Liyakat İlkesi gereği görevlerinde yükselmeleri ve eğitimlerine uygun kadrolarda istihdamı için “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları” yapılmaktadır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına katılma hakkına sahip adayların, Bakanlıklarca belirlenen takvimlerde yapılan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavlarına başvuru yaparak, “YAZILI SINAV”da başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın atama işlemleri yapılmakta idi.

Ancak; 22 Ekim 2016 tarihinde yapılan genel çerçeve yönetmelik değişikliği ile “Kamuda Görev Yapan Tüm Kadrolara Yazılı Sınav Sonrası SÖZLÜ SINAV” uygulaması getirilmiştir.

SÖZLÜ SINAV’ın uygulanış biçimi,daha önceki yıllarda yapılan SÖZLÜ SINAV’larda torpilin öne çıkması, kamu vicdanında “sözlü sınav = torpil” algısının oluşması, sözlü sınavı yapan komisyonların 3 dakika gibi (bilimsellikten uzak) kısa bir sürede yetenek,ehliyet, kabiliyet ve temsiliyet gibi birçok unsuru değerlendirmesi ve bu değerlendirmelerde hak ve adalet terazisinin dengesinin bozulması gibi birçok nedenlerden dolayı Teç-Sen Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak HAYIR diyoruz.

Türkiye’de faaliyet gösteren TÜM KONFEDERASYONLARA ve SENDİKALARA Açık Çağrı Yapıyoruz.  Kamuda görev yapan hizmetli’ye, memur’a, şoför’e,şef’e, kaloriferci’ye, teknisyen’e, tekniker’e, bekçi’ye, vhki’ye, Bilgisayar İşletmenine, Mimar’a, Mühendis’e kısacası tüm kamu çalışanlarına getirilen “SÖZLÜ SINAV” Uygulamasına karşı taraflarını belirlemeye davet ediyoruz.

TEÇ-SEN - TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARISENDİKASI 

+