Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Eğitim Çalışanlarının Tümüne Verilsin. İmza Kampanyası.

Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Eğitim Çalışanlarının Tümüne Verilsin. İmza Kampanyası.


Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim Hizmetleri Sınıfında görev yapan öğretmenlere her yıl ödenen "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği"nin eğitim çalışanlarının tümüne verilmesi ile ilgili Kanun Teklifinin Yasalaşması için Türkiye Genelinde İmza Kampanyası Planlanmıştır.


Söz Konusu imza kampanyasına "ÜYE OLSUN veya OLMASIN" tüm eğitim çalışanlarının dahil olması sağlanacaktır. Şube/İl/İlçe Teşkilatlarımız İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Okul ve kurumları ziyaret ederek eğitim çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Toplanan dilekçeler şube/il /ilçe temsilciliğimiz vasıtasıyla veya posta yoluyla TEÇ-SEN GENEL MERKEZ ADRESİ olan Meşrutiyet Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak No:71/9 Çankaya/Ankara Adresine gönderecektir.


DİLEKÇE ÖRNEĞİ AŞAĞIDADIR.

____________________________________________________________________________________________


TC BAŞBAKANLIK MAKAMINA

Milli Eğitim Bakanlığında GİH /YHS / THS / SHS Sınıfında görev yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim Hizmetleri Sınıfında görev yapan “Öğretmen”lere her yıl eğitim öğretim yılı başında “Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği” verilmektedir.

Oysaki, Okulların ve Kurumların her yıl eğitim öğretime hazırlanması ile ilgili; a) Okulların yaz mevsiminde kaloriferlerinin bakımı, onarımı ve eğitim öğretime hazır hale getirilmesi “Kaloriferci”eğitim çalışanları tarafından, b) Okulların yaz mevsiminde boya, badana, bakım,onarım v.s. gibi eğitim öğretime hazırlanması “Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personelleri” tarafından, c) Okulların Yaz mevsiminde kapı, pencere, masa, sıra v.b. eğitim materyallerinin bakım, onarım, tadilat ve tamirat işleri  “Teknisyen” Eğitim Çalışanları tarafından, d) Yeni yapılacak eğitim kurumları, dersliklerin ihalesi, yapımı, kontrollükleri “Teknisyen/Tekniker/Mimar/Mühendis”eğitim çalışanları tarafından, e) Yine Eğitim Kurumları ile Bakanlık arasındaki irtibat ve koordinasyonların sağlanması, eğitim kurumlarından ayrılan ve başlayan eğitim çalışanlarının tüm iş ve işlemleri “Şef/Memur/VHKİ/ Bilgisayarİşletmeni” eğitim çalışanları tarafından , f) Okulların dış tehditlerden korunması ve güvenliği ise Bekçi (Yardımcı Hizmetler Sınıfı) personelleri tarafından yapılmaktadır.

Bu nedenle; Milli Eğitim Bakanlığında sadece “Eğitim Hizmetleri Sınıfında” görev yapan öğretmenlere her yıl eğitim öğretim yılının başında ödenen “Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin” Milli Eğitim Bakanlığından görev yapan Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı,Sağlık Hizmetler Sınıfı ve 4/B’li eğitim çalışanlarına da ödenmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

İsim Soyisim       :

TC Kimlik No      :

Görev Yeri          :

Görevi                  :

İli                            :

İmza                      :


+