YHS Personelleri 1 Defaya Mahsus Memur Kadrosuna Geçirilsin! Dilekçe Kampanyası.!

YHS Personelleri 1 Defaya Mahsus Memur Kadrosuna Geçirilsin!

Dilekçe Kampanyası.!


Teç-Sen-Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Merkezince, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii olarak "Yardımcı Hizmetler Sınıfında" görev yapan Kamu çalışanlarının 1 defaya Mahsus Memur Kadrosuna geçirilmesi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde olan Kanun Teklifinin yasalaşması için "Dilekçe Kampanyası" planlanmıştır.


Kampanya gereği, Milli Eğitim Bakanlığında "Yardımcı Hizmetler Sınıfı"nda görev yapan tüm eğitim çalışanlarının aşağıda yazılı dilekçe örneğini imzalayıp, İl/İlçe/Şube Temsilciliğine veya Genel Merkez adresimiz olan "Kültür Mahallesi Dr Mediha Eldem Sokak No:71/9-12 Çankaya /Ankara adresine posta yoluyla gönderilecektir.


____________________________________________________________________________________________


T.C.BAŞBAKANLIK MAKAMINA


Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi personel olarak görev yapmaktayım. Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personelin büyük çoğunluğu lise ve üstü mezuniyete sahip olup idari hizmetlerde memuriyet işlemlerinde görevlendirilmektedir.


Bakanlığımızda açıkta bulunan memur kadrolarına yardımcı hizmetler sınıfı personeli görevlendirildiğinden, zaten mevcut olan bu durum aynı zamanda ihtiyaç olduğunun da göstergesidir.


Yardımcı Hizmet Sınıfı personeli, Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru oldukları halde, diğer memurların aldığı maaş kadar maaş alamamakta ve ek göstergeleri bulunmamaktadır. Bu durum Yardımcı Hizmet Sınıfı personelinin mağdur olmasına neden olmaktadır.Hizmet sınıfları arasında ek gösterge konusunda yaşanan bu eşitsizliğin giderilmesi açısında yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin memur kadrolarına geçirilmeleri ile yaşanan ek gösterge mağduriyeti de giderilmiş olacaktır.


Bakanlıkların bir takvim dahilinde görevde yükselme sınavı yapmaması, okul/kurumlarda memur ihtiyacının sürekli oluşması, yardımcı hizmet iş ve işlemlerinin işkur-taşeron-hizmet alımı vb. yollardan alınması sebeplerinden dolayı;


Yardımcı hizmetleri sınıfında görev yapan personelin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını arz ederim.
İmza :Adı/Soyadı :
+