10 Yıl Hizmeti Olan Tüm Memurlara Yeşil Pasaport Verilmelidir.!

FİİLEN 10 YIL HİZMETİ BULUNAN TÜM DEVLET MEMURLARINA HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT VERİLMELİDİR.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Pasaport Kanununda yer alan, Devlet Memurlarına verilen Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) hakkı kazananların yurt dışı çıkışlarında kolaylık, seyahatlerinde vize muafiyeti v.b. gibi birçok uygulamanın sadece 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolarda bulunanlara verilmektedir.

Oysaki, günümüz teknolojisi, yurtdışında akrabaların yoğun yaşaması, ulaşım hizmetlerinin ucuzlaması ve kolaylaşması,kültür ve sanat seyahatlerinin yapılabilir hale gelmesi nedeniyle kanun kapsamı genişletilmelidir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu tabii olup, yasa gereği 1 nci, 2nci ve 3 üncü derecelere inemeyen kadrolara da Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) verilmesi devlet memurlarının talebi ve isteğidir.

Bu Kanun Teklifi ile; Devlet memuru olup,1 nci, 2nci ve 3 üncü derecelere inemeyen kadrolarda görev yapan kamu çalışanlarına da ulaşım ve seyahat özgürlüğü tanınacaktır. Ayrıca, vize v.b. gibi zaman alan birçok evrak işlerinden de kurtaracak olup, Devlet memurları arasında Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) ayrımcılığı da son bulacaktır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

____________________________________________________________________________________

TEÇ-SEN GEREKÇELİ KANUN TEKLİFİ

GENEL GEREKÇE

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Pasaport Kanununda yer alan, Devlet Memurlarına verilen Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) hakkı kazananların yurt dışı çıkışlarında kolaylık, seyahatlerinde vize muafiyeti v.b. gibi birçok uygulamanın sadece 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolarda bulunanlara verilmektedir.

Oysaki, günümüz teknolojisi, yurtdışında akrabaların yoğun yaşaması, ulaşım hizmetlerinin ucuzlaması ve kolaylaşması,kültür ve sanat seyahatlerinin yapılabilir hale gelmesi nedeniyle kanun kapsamı genişletilmelidir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu tabii olup, yasa gereği 1 nci, 2nci ve 3 üncü derecelere inemeyen kadrolara da Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) verilmesi devlet memurlarının talebi ve isteğidir.

Bu Kanun Teklifi ile; Devlet memuru olup,1 nci, 2nci ve 3 üncü derecelere inemeyen kadrolarda görev yapan kamu çalışanlarına da ulaşım ve seyahat özgürlüğü tanınacaktır. Ayrıca, vize v.b. gibi zaman alan birçok evrak işlerinden de kurtaracak olup, Devlet memurları arasında Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) ayrımcılığı da son bulacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ.

MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurluğu kanununa tabii olarak fiilen 10 yıl çalışan Kamu çalışanlarının Hususi Pasaport (YeşilPasaport) hakkından yararlandırılması hükme bağlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlülük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

5682 SAYILI PASAPORT  KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNTEKLİFİDİR.

MADDE 1- 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun EK-4.Maddesinde yer alan "Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolarda bulunup da Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet memurları" ibaresi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Devlet Memuru olarak fiilen 10 yıl hizmeti bulunup da Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet Memurları"

Yürürlük.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

+