Teç-Sen'den Bir Başarı Daha...

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.


Bilindiği üzere 17 Kasım 2017 tarihinde yaptığımız duyuruda; Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılacağı, il dışı yer değişikliği süresinin 3 yıla ineceği, il içi ve il dışı yer değişikliğinde sorun olan sürelerde sarkmaların sona ereceğini duyurmuştuk.


Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile ;


1- İl dışı Yer değişikliği 5 yıldan 3 yıla düşürülmüştür.
2- İl içi yer değiştirmelerde baz alınan 31 Mayıs tarihi 30 Eylül olarak değiştirildi.
3- iller arası yer değişikliği tarihinde baz alınan 30 Haziran tarihi 30 Eylül olarak değiştirildi.
4- Şube Müdürlüğü sınavına girmek isteyen Şef kadrolarında aranan 4 yıl şartı 3 yıl olarak değiştirildi.
5- Şube Müdürlüğü sınavına girmek isteyen Mimar Mühendis kadrolarında aranan 5 yıl şartı 3 yıl olarak değiştirildi.
6- Şube Müdürlüğü sınavına girme hakkı olmayan Programcı, Çözümleyici ve Tekniker kadroları da artık Şube Müdürlüğü sınavına girebilecek.
7- Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların memur olmak için girebileceği sınavlarda 3 yıl şartı kaldırıldı. Stajyerliği kaldırılmış olması yeterli.
8- VHKİ ve Bilg. İşl. Kadrolarına geçmek isteyen memur şoför gibi kadrolarda görev yapan personelden istenen 3 yıllık çalışma şartı kaldırıldı.
9- Tüm yazılı sınavlarda başarı puanı 60 olarak değiştirildi.
10- Eğitim uzmanı olabilmek için “öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak” şartı kaldırılmış ve 3 yıl görev yapmış şef'lerde başvurabilir duruma gelmiştir.

NOT: Değiştirilen Yönetmelik Kapsamında Eğitim çalışanlarının aleyhine olan konular ("Sözlü Sınav" , İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Atanmak İçin "Öğretmenlikte Adaylığın Kaldırılmış Olmak" gibi) TEÇ-SEN Hukuk Birimimizce incelenmekte olup, YARGI'ya taşınacaktır.


22/10/2016 tarihinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yapılan değişiklik ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakat sistemi getirilmiştir. Mülakat sisteminin iptali için Sendikamızca Danıştay 2. Dairesi nezdinde 2016/15197 esas numarasıyla dava açılmıştır. Söz konusu dava henüz sonuçlanmamıştır.


.

+