Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği ve Hizmetlilerin 1 Defaya Mahsus Memur Kadrosuna Geçirilmesi İçin Eylemdeyiz.

TEÇ-SEN 2018 KANUN TEKLİFLERİ - ÇALIŞMA TAKVİMİ

Amaç: Eğitim Hizmetleri İş Kolunda GİH-YHS-THS ve SHS sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarının istek ve talebi olan;

Kanun Teklifi 1- Her Yıl Eylül ayında sadece eğitim öğretim hizmetler sınıfındaki eğitimcilere ödenen "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin"  Eğitim Hizmetleri İş Kolunda görev yapan Tüm Eğitim Çalışanlarına da ödenmesi,

Kanun Teklifi 2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında "Yardımcı Hizmetler Sınıfında" görev yapan kamu çalışanlarının 1 defaya mahsus"Genel İdari Hizmetler Sınıfına" geçirilmesi,

Kanun Tekliflerinin yasalaşması için gerekli olan kamuoyunun oluşturulması, kamu ve eğitim çalışanlarının haklı taleplerinin sürekli kılma ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun tekliflerinin yasalaşmasını sağlamaktır.

 Çalışma Takvimi

12-16 Şubat 2018 Tarihleri Arasında İllerde Parti Görüşmelerinde Yapılacak İş ve İşlemler

1-  Teç-Sen Şube/İl/İlçe Başkanlıkları, illerinde bulanan Parti İl Başkanlıklarından randevu talebinde bulunulacaktır.

2- Randevuların alınmasında 12-16 Şubat 2018 tarihlerine bağlı kalınmayacaktır. Şartlara göre öncesinde veya sonrasında da randevu alınıp kanun teklifleri hakkında bilgi verilecektir.

3-  Ayrıca Şubat 2018 Ayında Parti İl Görüşmelerinin yanın da mutlaka "İl Milletvekilleriyle" de randevu alınıp Kanun Tekliflerinin sunumu yapılacaktır.

4-  İllerde Milletvekilleriyle ve Parti İl Başkanlıklarıyla yapılacak görüşmelerin sonuçları Mart 2018 Ayının ilk haftası Genel Merkeze Gönderilecektir.

5- Yapılan Tüm Görüşmelerin İllerde yazılı ve görsel basınla paylaşılacaktır. ayrıca söz konusu görüşmelerin detayları ve objektiflere yansıyanlar "Sosyal Medya"da paylaşılacaktır.

 

12-16 Mart 2018 Tarihleri Arasında TBMM Milletvekillerine Faks Eylemi.

1- Teç-Sen Şube/İl/İlçe Başkanlıklarınca Genel Merkezce hazırlanan "Dilekçe Örnekleri" üye olan veya olmayan her eğitim çalışanına elden verilecektir. (İllerde vekil sayısı kadar dilekçe örneği çoğaltılacak ve vekil sayısı kadar her bir eğitim çalışanı dilekçe örneği imzalayacaktır.)

2- İmzalanan dilekçe örnekleri tek elden İl Başkanlığında toplanacaktır. Toplanan dilekçeler mümkünse"elden" Milletvekillerine verilecek, mümkün değilse Milletvekillerin TBMM bürolarına fakslanacaktır. (Milletvekillerin TBMM Oda faks numaraları genel merkezce yayımlanacaktır.)

3- Mart 2018 tarihinde yapılacak Dilekçe Eylemi için üye olan ve olmayan her eğitim çalışanına Kanun Teklifleri anlatılacak olup konuyla ilgili illerde yazılı ve görsel basına açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu dilekçe eylemlerinin detayları ve objektiflere yansıyanlar "Sosyal Medya"da paylaşılacaktır.

 

 

10 Nisan 2018 Türkiye Büyük Millet Meclisi - Milletvekilleri Görüşmeleri - Ankara

1- 10 Nisan 2018 Salı günü yapılacak olan TBMM Milletvekilleri görüşmeleri Ankara'da yapılacak olup 09 Nisan 2018 Tarihinde her ilden 2 kişilik heyet Ankara'ya gelecektir. 

2- Söz konusu TBMM Milletvekili görüşmeleri ile ilgili bilgi 09 Nisan 2018 tarihinde yapılacak toplantıda Teç-Sen Genel Merkezince verilecektir.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

+