4/C'de Son Sözü Bakanlar Kurulu Söyleyecek.

24/12/2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı KHK’nin 17 nci maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmış, Ancak; kaldırılan 657 sayılı kanunun 4/C maddesinin içeriği 4/B maddesine eklenmiştir. Buda şu anlama gelmektedir. Artık, geçici personel statüsünde kamu görevlisi istihdamı yapılmayacak. Tek fark bir yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetlerde çalışan personeller de 4/B sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecektir.

Burada esas belirleyici husus olan sözleşmeli personellerin ücretleri, pozisyon unvanları ve çalışma şartları da daha netliğe kavuşmamıştır. Bu konuda nihai sözü Bakanlar Kurulu söyleyecektir.

Buna göre;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesine göre istihdam edilen eğitim çalışanları 02/01/2018 tarihinden itibaren 90 günlük süre içerisinde 4/B statüsüne geçirilecektir.

4/B statüsüne geçirilecek eğitim çalışanlarına 4/C pozisyonunda geçirdikleri süre için iş sonu tazminatı ödenmeyecektir.Ancak; 4/C kapsamında geçen süreler 4/B kapsamındaki ücret,kıdem, izin ve iş sonu tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Ancak mevcut 4/B statüsünde istihdam edilen personellerin şartlarıyla mukayese ettiğimizde ücretlerde, özlük haklarında ve sözleşme yapılacak unvanlarda olumlu yönde değişiklik yapılması beklenmektedir.

Buna göre;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesine göre istihdam edilen eğitim çalışanlarından 4/B statüsüne geçirilecek olanların ücretleri, pozisyon unvanları ve çalışma şartlarının belirlenmesinde aşağıda belirtilen konuların net bir şekilde çözüme kavuşturulması hayati önem arz etmektedir.

*ÜCRETLER

Mevcut 4/B  statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin maaş hesaplamasının aynen uygulanması,

En yüksek devlet memuru aylığının yüzde 65'i oranında ek ödeme yapılması (en az 630 TL)

Ücretlerin peşin ayın 15'inde ödenmesi.

Harcırah miktarının sözleşmelerde belirtilmesi,

*SÖZLEŞME YAPILACAK KADROLARIN TESPİTİ, SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ, ESASLARIN BELİRLENMESİ

Sözleşme yapılacak kadroların belirlenmesinde personelin eğitim durumu mutlaka göz önüne alınmalıdır. Lise ve üzeri eğitimini tamamlamış personelin Sözleşmeli Büro Memuru, Meslek Lisesi ve üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olanların sözleşmeli teknisyen, sözleşmeli tekniker, sözleşmeli mühendis gibi mezuniyet alanlarına uygun sözleşmeli unvanlar ihdas edilmelidir.  

Sözleşmelerde veya yapılacak düzenleyici işlemlerde(yönerge,esaslar v.b.) 4/B statüsüne geçiş yapan personelin izin hakları, çalışma saat ve süreleri, görev tanımları mutlaka açık net bir şekilde yazılmalıdır.

Bakanlar Kurulunca yapılacak düzenlemelerde yukarıda belirttiğimiz hususlar düzenlendiği takdirde 4/C sorunu bitti diyebiliriz. Ama mücadele bitti diyemeyiz. Bundan sonra darısı 4/B'nin başına...

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+