Hizmetliler 1 Defaya Mahsus Sınavsız Memur Kadrosuna Geçirilmelidir.

Hizmetlilerin Sınavsız Memur Olması Çalışmaları Artık Nihayete Ermelidir.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev yapan Eğitim Çalışanları Memurluk Kadrosu Bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez/taşra teşkilatı okul ve kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının bir defaya mahsus sınavsız memur kadrolarına geçirilmesi ile ilgili sendikamızca daha önce dilekçe eylemi de dahil olmak üzere bir çok talep ve görüşme gerçekleştirilmiştir.

Haber1

Haber2

Haber3

Yine Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında hizmetli olarak görev yapan engelli personellerin sınavsız olarak memur kadrosuna geçirilmesi için de çalışma başlatılması konusunda taleplerimiz ve görüşmelerimiz olmuştur.

Haber4

Sendikamızca bu konu tekrar tekrar ele alınmış ve Devlet Personel Başkanlığı'nın gündeminde hep sıcak kalması sağlanmıştır. Devlet Personel Başkanlığı sendikamıza vermiş olduğu 06/03/2013 tarih ve 1372 sayılı yazında; "... yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin genel idare hizmetleri sınıfına sınavsız olarak geçirilmesi hususu da değerlendirilmiş olup, gündemde yer alan konulara ilişkin çalışmaların Mart ayı içersinde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır."Denilerek, Teç-Sen olarak başlattığımız "Sınavsız Görevde Yükselme"lerle ilgil çalışma yaptığını da resmi olarak ifade etmiştir. Ancak yıllar içersinde bu konu çözümsüz bir şekilde eğitim çalışanlarının ve sendikamızın gündeminde üst sıralarda yer almayı sürdürmüştür.

Memurluk için öğrenim şartını taşıyan çoğu hizmetli personelin zaten görevlendirme memur olarak görev yaptığı yine engelli eğitim çalışanlarının engel durumlarının hizmetli olarak görev yapmasını engelleyici nitelikte olduğu da bir gerçektir.

Bu iki konuyu beraber değerlendirdiğimizde T.B.M.M.'nce hazırlanan/hazırlanacak torba kanun düzenlemelerinde artık bu konuyla ilgili de bir düzenleme yapılması yıllardır çeşitli şekillerde gündeme gelen bu sorunun çözümü için yerinde düzenleme olacaktır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+