Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında.

Talebimiz Neticesinde İl İçi ve İl Dışı Yer Değişikliği İşlemlerinde Süreler Yeniden Düzenleniyor.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığında göreve yapan eğitim çalışanlarının il içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında ki Yönetmeliğin 32 ve 33. maddeleri gereğince yürütülmektedir.

Buna göre; isteğe bağlı İl içi atamalar İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Mayıs ayının son haftası yapılmakta ve personelin göreve başlaması Haziran ayında olmaktadır. Bu nedenle personelin bir sonraki tayin hakkı için üç yıl değil dört yıl çalışması gerekmektedir.

Yine İller arası atamalarda da aynı sorun yaşanmaktadır. 30 Haziran tarihi itibariyle beş yılını dolduran personel atama talebinde bulunduğunda,yer değişikliği işlemi Bakanlık tarafından Temmuz ayında sonuçlandırılmaktadır. Personel Temmuz ayında göreve başladığından gittiği ilde beş değil altı yıl çalışması gerekmektedir.

Sendikamızca, yönetmeliğin uygulamada mağduriyetler yaşatan maddelerinin değiştirilmesi konusundaki talepleri Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bir çok defa iletilmiştir. Taleplerimize ulaşmak için tıklayınız. http://www.tec-sen.org/haberdetay.aspx?hid=675

Milli Eğitim Bakanlığı da sendikamıza cevaben, taleplerimizin yapılacak yönetmelik değişikliğinde değerlendirileceğini bildirmiştir.

Edindiğimiz bilgilere göre yönetmelik değişikliği çalışmalarında sona gelinmiş, Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Buna göre yönetmelikte yapılacak tarih değişliği ile il içi yer değiştirmelerde 4 yıla, il dışında 6 yıla çıkan sürelerde düzenlemeler yapılacaktır.

Daha önceki Teç-Sen kazanımlarını sahiplenen, "Biz Yaptık!"diyerek eğitim çalışanlarını aldatmaya çalışan bazı sendikaların önüne geçmek, eğitim çalışanlarını kandırmalarına fırsat vermemek adına aşağıdaki bilgi notunu yayınlıyoruz.

"İl Dışı yer değişikliği sürelerinin taleplerimiz doğrultusunda düşeceği ve yine taleplerimiz doğrultusunda sürelerde sorun olan sarkmalarında çözüleceği hususlarında eğitim çalışanlarının sendikamızca bilgilendirilmesi gerekli görülmüştür.

Sendikamızın talepleri doğrultusunda çalışma başlatarak, eğitim çalışanlarının il içi/il dışı yer değiştirmelerinde yaşanan mağduriyetlerin çözüme kavuşturulması konusunda mesai harcayan ve emeği geçen bakanlık yetkililerine teşekkür ederiz."20/11/2017

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+