Eğitim Çalışanları Ayağa Kalktığı Zaman Değişim Başlayacaktır.

Eğitim Çalışanları Ayağa Kalktığı Zaman Değişim Başlayacaktır.

Olmasalar da olurdu... 2017 toplu sözleşme mutabakat metninin 4. maddesi Sınav görevleriyleilgili bir düzenlemeydi.  Eğitimçalışanlarının yıllardır talep ettiği ve kendisi için bir hak olarak gördüğü"Eğitim Çalışanlarının Tümünün Salon Başkanı / Salon Gözcüsü olabilmelidir."isteğinin göz ardı edilmesi dikkatimizden kaçmamıştır.

Halbuki, Eğitim çalışanları Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden,TBMM Milletvekili Seçimine kadar, Belediye Başkanlığı seçiminden, BelediyeMeclis Üyelerinin Seçimine kadar ülkemizin kaderini belirleyen halkoylamalarına kadar tüm seçimlerde Eğitim çalışanları Sandık Başkanı ve SandıkGörevlileri olurken Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda salon başkanıve salon gözcüsü olarak görevlendirilmemesi eğitim çalışanlarına nasıl bakıldığının kanıtıdır.

Kanun gereği yetkili, tek renkli sendikaların KAZANIMnaralarıyla dolaşmalarının tek sebebi vardır. Kendi öz üyelerini mutlu edip, yalanlarınainanmış peşlerine takılıp savrulan eğitim çalışanları pek umurlarında değildir.

Sen eğitim çalışanı olarak  KARARINI vermediğin sürece... Sen eğitimçalışanı olarak AYAĞA KALKMADIĞIN  sürece...Sen eğitim çalışanı olarak TAVRINI koymadığın sürece... Bu devran böylesürecek...

Bizler zalimin talim ettiği yola minnet etmedik,  etmeyeceğiz.

TEÇ-SEN

+