El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar.!

El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar.!

4.Dönem 2017 Toplu Sözleşme Mutabakat Metninin neden?, Nasıl? ve Niçin? imzalandığı konusundaki arayışlarımız devam ediyor.

Mutabakat Metnini imzalayan kanun gereği yetkili tek renkli sendikanın kazanım nidalarıyla eğitim çalışanlarını ikna turları devam ederken Teç-Sen olarak yetkili sendikanın bahsettiği kazanımların neler olduğu konusundaki arayışlarımız sonuçsuz kalıyor.

2017 4. Dönem Toplu Sözleşme (Eğitim Hizmetleri İş Kolu) Mutabakat Metninin 2. Maddesinde de Eğitim çalışanlarının menfaatine herhangi bir kazanım olmadığı görülmüştür.

Arayışlarımız devam edecektir.

2017 TOPLU SÖZLEŞME 4.DÖNEM MUTABAKAT METNİ 2. MADDE.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

+