2017 Toplu Sözleşme Kazanım Değildir... Hüsrandır.

2017 Toplu Sözleşme Kazanım Değildir... Hüsrandır.

Eğitim Çalışanlarının Verdiği Yetkiyle Toplu Sözleşme Masasına Oturup, Eğitim Çalışanı adına Hak Kazandığını ileri süren tek renkli ve kanun gereği yetkili sendika ve yöneticileri eğitim çalışanlarını ikna turu yapıyorlar.

Eğitim Çalışanlarına umut verip elinden alanların yıllardır uyguladıkları stratejiyi yine uygulamaya koydukları anlaşılıyor. Bu sefer eğitim çalışanları hazırlıklı olmalıdır. Oynanan oyunun farkına varıp, bu oyunu bozmalıdır. Eğitim çalışanları her türlü dalaverayı görüp oyunu bozacak güçtedir. 


Eğitim Çalışanlarını bilgilendirmek adına, 2017 Toplu Sözleşme Masasının "Eğitim ve Bilim Hizmetleri Kolu" 1. Maddesiyle başlıyoruz...


Akademik Jüri Ücretinin MEB GİH-THS-SHS-YHS Sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarına faydası yoktur.

-----------------------------------------------------

Akademik jüri ücreti

Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
---------------------------------------------------------------
Bu Madde doçentlik sınavında, yardımcı doçent, doçent ve profesör alma sınavlarında görev alacak öğretim üyelerinin her birinin alacağı gösterge rakamını içermektedir."

+