NORM KADRO ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İÇİN TEKLİFDE BULUNDUK.

SENDİKAMIZCA NORM KADRO ESASLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN BAŞBAKANLIKTA DAHİL TÜM KURULLARA BAŞVURU YAPILDI. 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/03/2007 Tarih Ve 17930 Sayılı Bakanlık Onayı İle Uygulamaya Konulan (Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı Hariç) Personel Kadro Dağılım Esasları ile ilgili Sendikamızca oluşturulan komisyon raporu TC. Başbakanlık Makamına, Bakanlar Kuruluna, Milli Eğitim Bakanlığına ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna gönderilmişti.

                                    BİZ ÇALIŞIYORUZ ! ... YATMIYORUZ ?  

           

Norm Kadro Esaslarının, Eğitim Çalışanlarının özlük haklarının kazanılmasında  büyük önemi olduğunu bilen sendika olarak, Norm Kadro esaslarının yayınlanması için çalıştık, çalıştık, çalıştık ve kazandık.

 

Norm Kadro eğitim çalışanlarının görev tanımlarından tutunda, eksik istihdam ve personel yetersizliğine kadar, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin yayınlamasından, liyakat esaslı kariyer yapmaya fırsat verecek Görevde yükselme yapılabilmesinin önünü açacaktır.

 

Norm Kadro esasları bugün daha iyi anlaşılır hale gelmiştir. Özellikle norma dayalı olarak yaptığımız başvurular ve görüşmeler neticesinde BOŞ KADROLARIN ilan edilmesi sağlanmıştır.  2008 yılında görevde yükselme eğitimi ve sınavı takviminin belirlenmesiyle BOŞ KADROLARA İstihdam sağlanacaktır.

             Sendikamızca Norm Kadro Esasları Hakkında Değişiklik Taleplerimize Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Cevap Gelmiştir.  Değişiklik taleplerimizi ve gelen cevabı görmek için devamını okuya tıklayınız.

+