4. Dönem Toplu Sözleşme Dönemi Başlıyor.

2018-2019 yıllarını kapsayan döneme ilişkin Toplu Sözleşme Maratonu 01 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak. Ancak yetkili sendika ve konfederasyonun kamuoyuna yansıyan taleplerini incelediğimizde, taleplerinin sadece bir maddesinin eğitim çalışanlarıyla ilgili olduğu, teklifin geri kalan maddelerinin hiç birinde  G.İ.H. YHS veTH sınıflarında görev yapan eğitim çalışanları için başka bir teklifte dahi bulunulmadığı net bir şekilde görülmüştür.

Eğitim çalışanlarının sorunlarını çözeceğiz vaadiyle üye yapılan eğitim çalışanlarının da bu tablo karşısında bir kez daha şapkalarını önlerine alıp düşünme vakitleri gelmiş hatta geçmektedir. Bu toplu sözleşme dönemi daha göstermiştir ki eğitim çalışanları başkalarının kazanımları için sadece dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Ve maalesef bu durum eğitim çalışanları olarak bizler tam anlamıyla bir araya gelemez Teç-Sen çatısı altında toplanmaz isek böyle de devam edip gideceğe benzemektedir.

Bu itibarla; toplu sözleme taraflarınca unutulan eğitim çalışanlarını hatırlatmak!!! maksadıyla Sendikamızca eğitim çalışanlarının öncelikli sorunları ve toplu sözleşmede ele alınmasını istediği konular tespit edilmiş ve Devlet Personel Başkanlığı'na ve ilgili yerlere iletilmiştir.

TEÇ-SEN

2018-2019 YILLARINI KAPSAYAN DÖNEME AİT 4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİ.

1- Grevli Toplu Sözleşme Hakkının tüm memurlara verilmesi.

2- Eğitim ve Öğretime hazırlık ödeneğinin Tüm Eğitim Çalışanlarının Tamamına acilen verilmesi.

3- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında, sınavdan sonra yapılan mülakat uygulamasının kaldırılması.

4- Görevde yükselme sınavlarının 2 yılda bir düzenli yapılması.

5- Eğitim Çalışanlarının İl dışı yer değişikliğinde uygulanan 5 yıl hizmet şartının 3 yıla indirilmesi, İl İçi ve İl Dışı Atama dönemlerinin Ağustos ve Eylül aylarında yapılması.

6- Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavlarında Öğretmen çocuklarına ayrılan kontenjanın tamamen kaldırılması.

7- Devlet Memurlarının Görev Tanımlarının net bir şekilde ve  unvan unvan belirtilmek suretiyle yapılması.

8- Merkezi Sistem ve E-Sınavlarda eğitim çalışanlarının tümüne salon başkanı ve gözcüsü görevinin verilmesi.

9- Geçici görevlendirme uygulamasının tamamen kaldırılması, yer değişikliklerinin tümünün personelin isteği göz önünde bulundurularak yapılması.

10- Programcı Kadrosunda olup da başka görevlerde çalıştırılan personelin Bilgi İşlem Bölümünde çalıştırılması.

11- 4-C li çalışan personelin 4-A kadrosuna geçirilmesi.

12- Yıllık İzinlerin aynı İşçilerde olduğu gibi Pazar günleri ve bayram tatilleri düşülerek kullandırılması.Kullanılmayan izinlerin ücretinin ödenmesi.

13- Büyük Şehirlerde çalışan eğitim çalışanlarına nakdi olarak ulaşım yardımı verilmesi veya toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalarının sağlanması.

14- Hizmet Takip Programında (HİTAP)ve Maaş Mutemetlik biriminde çalışan eğitim çalışanlarının Sigortalı işe giriş bildirgelerinin girilmesi konusunda verilen idari para cezalarının kaldırılması veya personele rücu ettirilmemesi.

15- Bakanlık tarafından yapılan Hizmet İçi programlarının tüm bölümde iş yapan memurları kapsayacak şekilde düzenlenmesi.

16- Kamuda çalışan Şeflerin Özlük ve Mali haklarının olumlu yönde eşitlenmesi.

17- Memurların maaşlarından alınan Vergi diliminin 13000 kadar olanı %15 , 130001 geçtikten sonra %20 dilimi  uygulaması kaldırılmalı veya 13000 rakamı 45000 olarak değiştirilmesi.

18- Kıdem aylıklarının %25 oranında yükseltilmesi.

19- Yan ödemenin %25  oranında yükseltilmesi.

20- Aile yardımının iki katına çıkarılması ve çocuk yardımımın 22.00 TL den 100 TL ye yükseltilmesi.

21- Belediyelerde görev yapan Devlet Memurlarına verildiği gibi Kamuda çalışan tüm memurlara, Kurban ve Ramazan Bayramında birer maaş ikramiye verilmesi.

22- 2018-2019 yılı maaş zamlarının kamu işçilerine verilen zamla aynı olması.

23- Şeflerin Özel Hizmet Tazminatlarının Adalet Bakanlığında ve Belediyelerde olduğu gibi %67 den %115 yükseltilmesi.

24- Belediyelerin Öğretmenlere verdiği İndirimli Pasodan Tüm Memurlarında faydalanması.

25- Tüm Kadroların Ek göstergeden yararlanması.

26- Ek gösterge oranlarının Şube Müdürlerinde 3600, Diğer alt Unvanlarda 3000 olarak değiştirilmesi.

27- Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan ve memurluk için gerekli öğrenim şartlarını taşıyan personelin bir defaya mahsus sınavsız memur kadrosuna geçirilmesi.

28- Memurların yaptığı fazla mesailerin karşılığı izin uygulamasına son verilip, tüm fazla mesailer karşılığı ücret ödenmelidir. Ayrıca saat başı ücretin ise personelin Aylık Ücreti/160=fazla mesai ücreti şeklinde belirlenmesi, hafta sonu ve resmi tatillerde yapılan fazla mesai ücretlerinin normal mesai ücretinin 2 katı şeklinde ödenmesi,

29- Memurlara verilen giyim yardımının günün şartlarına uygun bir şekilde ödenmesi ve giyim yardımlarından gelir vergisi kesilmemesi.

30- Şoför kadrosunda görevli memurların kullandıkları arabaların tümünün kasko kapsamına alınması.

31- 15 Ocak 2016 tarihinden itibaren göreve başlayan tüm kamu çalışanlarına ilave bir derece verilmesi.

32- Engelli memur alımında ilk göreve başlarken engelli vatandaşlarımızın engellerine uygun kadrolara atanması,engelleriyle bağdaşmayacak görevler verilmemesi,

33- Yemek Yardımlarının günün şartlarına uygun bir şekilde özel sektörde olduğu gibi ticket(kupon) olarak verilmesi.

+