Danıştay İDDK Şube Müdürü Sınavı İle İlgili Son Kararını Verdi.!

Danıştay İDDK Şube Müdürlüğü Sınavıyla ilgili Son Kararını Verdi.!

Bilindiği üzere; 29 Aralık 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığında boş bulunan toplam 1709 Adet Şube Müdürlüğü kadrosu için yapılan sınava katılan adayların "Yazılı Sınavı 70 ve üzeri Olanlar" başarı sayılmış ve başarılı olan adaylar  Milli Eğitim Bakanlığınca "Sözlü Sınava" alınmıştır.

Şube Müdürlüğü Sınavına giren ve yazılı sınavdan 70 puan ve üzeri alan adayların "YAZILI PUANLARI" yok sayılarak 16 Nisan 2014 tarihinde 1709 boş şube müdürlüğü kadrolarına atamalar yapılmıştır.

MEB Şube Müdürlüğü sınavı ve atama süreci Teç-Sen tarafından yakından takip edilerek, sürecin aksayan yönleri MEB Bürokratlarıyla paylaşılmış ve çözüm yolları öneri ve tekliflerle üst düzey yöneticilere iletilmiş ve YARGI Yolu dışında başka yol kalmadığından Danıştay Nezdinde 2 dava TEÇ-SEN tarafından açılmış ve açılan tüm davalar kazanılmıştır.

En son Danıştay İDDK Kararı ile 16 Nisan 2014 tarihinde yapılan tüm şube müdürlüğü atamaları iptal edilmiştir.

Gelinen noktada Adalet er ya da geç yerini bulmuş olup Şube Müdürlüğü Atamalarının "Yazılı ve Sözlü Sınav Ortalaması Alınarak" yeniden yapılması gerekmektedir.

TEÇ-SEN

YazılıVe Mülakatta Dair  İstatistikler ;

Yazılısı80 ve üstü olmasına rağmen 253 adaya mülakattan 70 puan altında verildiği içinatanamadı.

47aday yazılıdan 85 ve üstünde almasına rağmen 70 puan altında mülakat puanlarıverildi.

Yazılıdan90 ve üstünde puan alan 21 adaydan birine mülakattan 70’in altında puanverildi.

Yazılıdan80 ve üstü alan 181 aday her ne kadar mülakattan 70’in üstünde  puanlarverilse de atanacakken atama puanın altında kaldığı için tercihlerineyerleştirilememişler.

Toplamdayazılıdan 80 ve üstünde puan alan 434 adayın gerek 70’in altında gerekse düşükmülakat puanları verilerek atanacakken atamalardan saf dışı kalmışlar.

Yazılısı70 olmasına rağmen 41 kişiye mülakattan 90’ın üzerinde puanlar verilmiş.

Yazılısı70 olmasına rağmen mülakattan 85 ve üzerinde puan verilip atanacak durumagetirilenlerin sayısı “120” 959 kişinin yazılı puanı 76 puanın altında olmasınarağmen mülakatta 80 ve üzerinde puanlar verilerek atanacak duruma gelmiş.

484kişinin puanı 76 puanın altında olmasına rağmen 85 ve üstünde puan verilmiş.

76dan daha düşük yazılı puanına sahip olan  204 adaya 90 ve üstünde puanlarverilmiş.

32adayın puanı 76’dan aşağı olmasına rağmen mülakattan 95 ve üstünde puanlarverilmiş.

 

+