1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun.!

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

1880'li yıllarda günde 12 saatten fazla ve haftada 6 gün olarak düzenlenen çalışma saatlerine karşı başlatılan mücadelenin simgesel olarak kutlandığı gündür 1 Mayıs.

O yıllarda verilen mücadele sonucunda neredeyse tüm dünyada günlük çalışma saati 8 saat olarak düzenlenmiş ve resmen kabul edilmiştir. Bu açıdan 1 Mayıs, çalışanların bir araya geldiğinde hakları için mücadele ettiğinde neler başarabildiğini bizlere göstermesi açısından çok önemli bir gündür.

Ülkemizde de günlük çalışma saati 8 saat olarak belirlenmiştir. Ancak özellikle özel sektörde bu çalışma süresine riayet edilmeden çalışanların günlük 10-12 saat arası çalıştırıldığı da bir gerçektir. Özel sektörde sendikalaşma oranının çok düşük olması çalışanların üzerine fazla çalışma yükü olarak binmektedir.

Özel sektörde çalışma saatleri ve şartlarının düzeltilmesi ancak ve ancak çalışanların verecekleri topyekün ve ortak mücadele ile düzelecektir. Bunun için işletmelerde uygulanan sendikalaşma için belirlenmiş çalışan sayısının ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Yine son yıllarda özellikle kamunun personel ihtiyacının taşeronlar vasıtasıyla karşılanması ile mali hakları asgari ücretle sınırlandırılmış, özlük hakkı olmayan güvencesiz çalışanlar yığını yaratılmıştır.

Özellikle ikili eğitim yapılan kurumlarda eğitim çalışanları günlük çalışma saatinin üstünde görev yapmakta ama fazla çalışmaları karşılığı ücret verilmemekte, fazla çalışmalar izin ile telafi edilmeye çalışılmaktadır. Yine dershanelerin kapatılma süreci ile okul ve kurumlarda başlayan takviye kurslarında personel komik ücretlere çalıştırılmak istenmektedir. Emek en yüce değer ise emeğin karşılığı da makul ücret olmalıdır. Sendika olarak; verdiğimiz emeğin karşılığı ücreti alana kadar, takviye kurslarına süresiz katılmama kararını almış bulunuyoruz.

Kısaca biz çalışanlar, taşeron sisteminin son bulduğu, tüm çalışanların çalışma şartları ve imkanlarının insan onuruna yakışır bir şekilde düzenlendiği 1 Mayıslar kutlamak istiyoruz.

Bu vesileyle, başta eğitim çalışanları olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlar sağlık ve esenlikler dileriz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+