MEB Programcı Kadroları Görevinin Dışında Çalıştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı PROGRAMCI Kadrolarını Görevi Dışında Çalıştırıyor.!


Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ilk defa "PROGRAMCI" kadrosu atamıştır.

Ancak; Sendikamıza gelen şikayetlerde Programcı kadrolarında görev yapan eğitim çalışanlarının istekleri dışında memurluk/şeflik/teknisyenlik v.b. görevler verildiği ve görevlerinin dışında çalıştırıldıkları hatta okul ve kurumlara memur olarak görevlendirildikleri anlaşılmaktadır.


Söz konusu Programcı kadrolarının Görev Alanları "MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Çalışma Yönergesi"nde belirlenmiş ve Görev Tanımları ise "MEB Yenilik veEğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Yönergesi"nde açıklanmıştır.


Programcı kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için TEÇ-SEN Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Resmi yazı yazılarak, 81 il valiliklerinin konu ile ilgili uyarılması hususunda genel bilgi notu verilmiştir.


TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ.

+