Direksiyon Sınavlarında Eğitim Çalışanları da Görev Alacak.!

Direksiyon Sınavlarında Okul/Kurumlarda Görevli Eğitim Çalışanlarına da Sınav Görevi Verileceğine Dair Görüş Yazısı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel MTSK Yönetmeliğinde 07/03/2017 tarihinde yapılan değişiklik ile Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alacaklar yeniden düzenlenmiştir

Bu düzenleme neticesinde; Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksek okul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunanlardan, okul/kurumlarda görev yapan öğretmen hariç personelin Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesi olup olamayacağı hakkında tereddüt yaşandığı ve bu nedenle okul/kurumlarda öğretmen haricinde diğer unvanlarda görev yapan personele sınav görevi verilmediği hususu sendikamıza iletilmiş ve bu konuda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden görüş talep edilmişti.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki görüş yazı ile yaşanan bu tereddütler ortadan kalkmıştır. Genel müdürlüğün görüş yazısında " Yönetmeliğin ilgili hükmünden "...Genel Müdürlük, il/ilçe milli eğitim müdürlüğü personeli veya o ilçede bulunan okullarda görevli öğretmenler ile milli eğitim müdürlüklerine bağlı diğer kurumlarda çalışan ve yönetmelikteki şartları taşıyanlar görevlendirilebilecektir. Yapılan bu değişiklikten bakanlığımız personeli dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluş personeline bu görevin verilmeyeceği anlaşılması gerekmektedir. denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne yazdığımız görüş talebi ve sendikamıza verilen görüş yazısı aşağıdadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

picture picture

+