MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Kemal ŞAMLIOĞLU'nu Makamında Ziyaret Ettik.!

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Kemal ŞAMLIOĞLU'nu Makamında Ziyaret Ettik.!


Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ümit DEMİREL, Genel Sekreteri S.Burçin POYRAZ ve Genel Başkan Yardımcısı Ali GÜLER, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürü Kemal ŞANLIOĞLU'nu makamında ziyaret etti.


Genel Müdür ile yapılan görüşmede; 

"Milli Eğitim Bakanlığında (GİH-YHS-THS-SHS) sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarının Cumhurbaşkanlığı, Genel ve Yerel Seçimlerde SANDIK BAŞKANI olabildikleri, ÖSYM'nin yaptıkları sınavlarda Salon Başkanı ve Gözcüsü olarak görevlendirildikleri ancak Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı sınavlarda SALON BAŞKANI/SALON GÖZCÜSÜ olarak görevlendirilmemesi kurum içinde ayrımcılık hissini derinleştirmektedir. 


Eğitim çalışanlarının tümünün bir bütün anlayışı içinde görülmesi ve "farklı kadro, farklı yaklaşım" uygulamasının sona ermesi için TEÇ-SEN Teklifi olan "Eğitim Çalışanlarının Tümünün Salon Başkanı ve Salon Gözcüsü Olması için Yönerge değişikliği yapılması" hususlarındaki sendikamız görüşü iletilmiştir."


Ayrıca ;


ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MEVZUATI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ1-) 05/12/2015 – 29553 Sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel MTSK Yönetmeliğin MADDE 31 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553) (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Genel Müdürlük, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli veya o ilçede bulunan okullarda görevli öğretmenler ve diğer personel arasından, Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Denilmekte idi.


07/03/2017 – 30000 sayılı Yeni Yönetmelikte; MADDE 31 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553) (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Genel Müdürlük, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli veya o ilçede bulunan okullarda görevli öğretmenler (Mülga ibare: RG-7/3/2017-30000) (…) arasından, Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Olarak değiştirildi.


ÇÖZÜM ÖNERİSİ: ESKİ YÖNETMELİKTE BULUNAN; BAŞKAN VE ÜYE; GENEL MÜDÜRLÜK, İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VEYA O İLÇEDE BULUNAN OKULLARDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLER VE DİĞER PERSONEL ARASINDAN, GÖREVLENDİRİLİR İBARESİ AYNEN KORUNMALI AKSİ HALDE İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞANLAR HARİÇ OKUL VE KURUMLARDA GÖREV YAPAN EĞİTİM ÇALIŞANLARI DİREKSİYON SINAVLARINDA GÖREV ALAMAYACAKTIR.


2-) ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİNİN Sınavda görev alanlara ücret ödenmesi (Değişik: Makam Oluru 6/1/2016-162084) MADDE 11- MADDESİNDE ÜCRET DAĞITIMI YAPILIRKEN BAKANLIKTAN TEMSİLCİ GELMESİ, İL SINAV SORUMLUSUNUN VEYA YARDIMCILARININ GELMESİ DURUMUNDA SINAV ÜCRETLERİ ÖDENİRKEN SINAVLARDA GÖREVLİ ŞEF, MEMUR, ŞOFÖR VE DİĞER PERSONEL ÜCRETLERİ DÜŞERKEN BAKANLIK TEMSİLCİSİ, İL SINAV SORUMLUSU, YARDIMCILARI, KOMİSYON GÖREVLİLERİ VE MÜFETTİŞLERİN ÜCRETLERİNDE HERHANGİBİR DEĞİŞİKLİK OLMAMAKTADIR.


ÇÖZÜM ÖNERİSİ: SINAVLARDA GÖREV ALAN TÜM PERSONELİN ÜCRETLERİ HESAPLANIRKEN AMİR KONUMUNDA OLAN PERSONELLER İLE SEKRETERYA HİZMETLİRİNİ YÜRÜTEN PERSONELLERİN ÜCRETLERİNDEN EŞİT ORANDA KESİNTİ YAPILARAK SINAVA SONRADAN KATILAN BAKANLIK TEMSİLCİSİ VEYA İL SINAV SORUMLULARININ ÜCRET ÖDEME KISTASLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR.3-) BAKANLIĞIMIZIN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİMLERDE SON YILLARDA SÜREKLİ OLARAK KIŞ AYLARINDA SEMİNERLER DÜZENLENMEKTE VE BU SEMİNERLERE GENEL OLARAK ŞUBE MÜDÜRLERİ VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFLERİ KATILMAKTADIR.


ÇÖZÜM ÖNERİSİ: HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİN YILIN DİĞER AYLARINA YAYILMASI VE SEMİNERE KATILMASI GEREKEN ASIL BU İŞLERİ YAPAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFLERİ VE MEMURLARININ ALINMASININ SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR. ÇÜNKÜ ŞUBE MÜDÜRLERİNİN GÖREV ALANLARI SÜREKLİ OLARAK DEĞİŞMEKTE OLUP, SEMİNER SONUNDA FAYDALARININ OLMADIĞI BİLDİRİLMEKTEDİR.


AYRICA MEBBİS ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ KULLANMAKTA OLDUĞU TÜM MODÜLLERDE SÜREKLİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASI NEDENİYLE BU MODÜLLER İLE İLGİLİ HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİN BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖZEL ÖĞRETİM PERSONELLERİNE VERİLMESİNİN SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR.


4-) ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİNİN KURSİYER SAYISINA GÖRE SINAVLARDA GÖREV ALACAKLAR KISMINDA HER 350 KURSİYERDEN FAZLA YAPILAN SINAVLARDA İL MİLLİ EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM ŞEFİ VE MEMURU GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR. ANCAK SAYININ DÜŞMESİ DURUMUNDA İL MİLLİ EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM ŞEFLERİ VE MEMURLARI GÖREV ALAMAMAKTADIRLARÇÖZÜM ÖNERİSİ: HER 350 KURSİYERDEN SONRA YERİNE HER 250 KURSİYERDEN SONRA İL MİLLİ EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM ŞEF VE MEMURU GÖREVLENDİRİLİR OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ FAYDALI OLACAKTIR.

5-) DAHA ÖNCEKİ MTSK DİREKSİYON SINAVLARINDA - HER SINAV İÇİN (ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARININ İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTEN ŞEF/MEMURA ÖNCELİK TANINIR.) BİR ŞEF, BİR MEMUR, BİR MUTEMET, BİR ŞOFÖR, HER 500 KURSİYER İÇİN BİR MEMUR VE HER 350 KURSİYER İÇİN BİR ŞOFÖR DAHA, İKEN;(DEĞİŞİK: MAKAM OLURU 6/1/2016-162084) İLE HER SINAV İÇİN ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARININ İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ BİR ŞEF, BİR MEMUR İLE BİR MUTEMET VE BİR ŞOFÖR GÖREVLENDİRİLİR. ANCAK, KURSİYER SAYISI 50 VE DAHA AZ OLMASI DURUMUNDA BİR ŞEF VEYA MEMUR GÖREVLENDİRİLİR.( ŞOFÖR VE MUTEMET GÖREVLENDİRİLMEZ)


DENİLEREK BU ZAMANA KADAR MTSK DİREKSİYON SINAVINA GİREN ADAY SAYISINA BAKILMAKSIZIN GÖREV VERİLEN ŞOFÖR VE MUTEMETLERE 50 ÜSTÜ SAYISI ŞARTI KONULARAK KÜÇÜK İLÇELERDE ÇALIŞAN ÖZELLİKLE ŞOFÖR EĞİTİM ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLMEKTEDİR. ÇÜNKÜ UYGULAMADA MTSK SINAVININ OLDUĞU GÜN MUTLAKA ŞOFÖR GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR. 6-) AYNI YÖNETMELİĞİN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA GEÇEN “MAARİF MÜFETTİŞLERİNCE” İBARESİ “BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞLERİ/BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞ YARDIMCILARI/ MÜDÜR YARDIMCISI/ŞUBE MÜDÜRLERİ VEYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE GÖREVLENDİRİLEN BAŞKA PERSONEL TARAFINDAN” ŞEKLİNDE VE BEŞİNCİ FIKRASI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.


“(5) Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçe millî eğitim müdürlüklerince, büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer ilçelerde ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince, kurslarda verilen teorik ve direksiyon eğitimlerini, kursiyerin eğitime gelip gelmediğini, her dönem bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak verilip verilmediğini inceleyerek kontrol eder. Genel Müdürlükçe bu eğitimler ile kursiyerin eğitime gelip gelmediğini inceleyip kontrol etmek amacıyla Bakanlık görevlisi görevlendirilebilir. Devam-devamsızlık kontrolü ile ilgili görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.”


ÇÖZÜM ÖNERİSİ: BU DÜZENLEMENİN ÖZEL MESLEKİ YETERLİLİK KURSLARI İNCELEME VE KONTROL İLE SINAV YÖNERGESİNDEKİ GİBİ DÜZENLENMESİ VE SÖZ KONUSU YÖNERGEDE BAŞKA PERSONEL TANIMININ AÇIKLANMASI (İLGİLİ ŞEF VE MEMURUN DAHA YETKİN BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİNİ TALEP ETMEKTEYİZ.

+