Şef Eğitim Çalışanlarının Yıllık Ücret Zararı 13.692 TL'dir.

ŞEF EĞİTİM ÇALIŞANLARININ EK ÖDEME VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN MALİYE BAKANLIĞINA SENDİKAMIZ GÖRÜŞÜ VE TEKLİFİNİ RESMİ OLARAK İLETTİK.!


Bilindiği üzere Kamuda görev yapan tüm personellerin ek ödeme oranları 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiş olup yapılan düzenlemenin aynı sınıfta görev yapanlar kamu çalışanları arasında ciddi ücret farklılıkları yaratmıştır. Yine, söz konusu ücretlerin farklı bakanlıklarda farklı ödenmesi ve aynı kadroda görev yapanların sadece farklı bir bakanlıkta olması nedeniyle diğerinden daha fazla ücret alması eşit işe eşit ücret ilkesini zedelemektedir.

 EK ÖDEME SORUNU: Milli Eğitim Bakanlığında "Yönetim Hizmetleri Sınıfında"yer alan "ŞEF" kadrosunda görev yapan eğitim çalışanı ile yine yönetim hizmetleri sınıfında yer alan "ŞUBE MÜDÜRÜ" kadrosunda görev yapan eğitim çalışanını arasındaki ücret makası çok açıktır. Aynı Hizmet Sınıfında görev yapan "ŞEF"lerin Ek Ödeme Oranı 1-2.derece için 115,3-4.derece için 105 ve 5 ve üstü için 95 oranı belirlenmişken, aynı hizmet sınıfı içinde yer alan "ŞUBE MÜDÜRÜ" kadrosu için ek ödeme oranı 170 olarak belirlenmiştir. Yönetim Hizmetlerinde görev yapan Şef ile Şube Müdürü arasındaki fark sadece ek ödeme oranı ile aylık 685 TL'dir.

 ÖZEL HİZMET TAZMİNAT SORUNU Milli Eğitim Bakanlığında "Yönetim Hizmetleri Sınıfında" yer alan "ŞEF" eğitim çalışanları ile ADALET BAKANLIĞINDA Şef olarak görev yapan kamu çalışanından Tazminat olarak daha az ücret almaktadır. Farklı bakanlıklarda olmasına rağmen aynı kadroda ve aynı işi yapan kamu çalışanları arasındaki bu farklılıkların ücret bazında etkisi önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Şef'in Tazminat Oranı 67 iken Adalet Bakanlığındaki Şef'in Tazminat Oranı 117'dir. Aradaki fark 456 Tl'dir.

 Bu iki ücret sorununun varlığı ile Milli Eğitim Bakanlığında ŞEF olarak görev yapan eğitim çalışanlarının aylık 1.141 TL (Binyüzkırkbırlira) daha düşük ücret almasına yıllık 13.692 TL ücret kaybına neden olmaktadır.

Bu Sebeple; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında "ŞEF" olarak görev yapan personellerin "EK ÖDEME ORANININ 170" ve "ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANININ 135" olarak belirlenmesi kurum içi ve kurumlar arası ücret adaletsizliğini giderecektir. 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+