Valilikler Sınavsız Atamaları Neden Yapmıyor?


Valilikler Sınavsız Atamaları Neden Yapmıyor?


Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri gereği "Aynı Hizmet Gurupları Arası Geçiş" yapmak isteyen eğitim çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına daha önce başvuru yapmıştık. Milli Eğitim Bakanlığı 13/03/2014 tarih ve 1086583 sayılı yazısı ile söz konusu sınavsız atamaların yapılabilmesi için 81 il valiliklerine yetki devri yapmıştı.


Ancak; Sendikamıza gelen yoğun talepler, şikayetler incelendiğinde Valiliklerin "Aynı Görev Gurupları Arasında Geçiş" ile ilgili iş ve işlemleri yapmadığı, geciktirdiği ve yavaşlattığı anlaşılmaktadır.


Yönetmelik uyarınca; 

a) Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, sekreter, şoför kadrolarında görev yapanlar kendi aralarında,


b) Hizmetli, Aşçı, Teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci unvanlarında görev yapanlar kendi aralarında SINAVSIZ GEÇİŞ yapabilecektir.


denilmektedir. 


Sınavsız Atamalardan yararlanacak personelin "YHS" ve "GHS" sınıflarında görev yapması nedeniyle işlemlerin ağırdın alındığı katidir.


Tüm bu sebeplerden dolayı; Milli Eğitim Bakanlığınca "Sınavsız Atamalar"da yapılacak iş ve işlemleri gösterir bir KILAVUZ yayımlanması, Sınavsız Atamaların Her yıl yapılması ve tüm valiliklerin kılavuzda belirtilen tarihte ve aynı anda sınavsız atamaların yapılması hususlarını içeren TEÇ-SEN önerisi Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.


Milli Eğitim Bakanlığının "Sınavsız Atamalarda Uygulama Birliği Kılavuzu" yayımlaması Valiliklerde keyfiliğin sona ermesine ve 81 il'de uygulama birliği sağlayacaktır.


TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ
+