2017 Şube Müdürlüğü Sınavının Açılması İçin Resmi Talepte Bulunduk.!


2017 MEB Şube Müdürlüğü Sınavının Açılması İçin Talepte Bulunduk.!

Bilindiği üzere Bakanlığımızca en son şube müdürlüğü görevde yükselme sınavı 29 Aralık 2013 tarihinde yapılmıştı. Söz konusu sınav ve akabinde yapılan sözlü sınav işlemi bir çok davaya da konu olmuş özellikle atamalarda, aritmetik ortalama uygulanmaması v.b. konular yapılan sınav ve sonrası işlemleri gölgede bırakmıştır.

Yine şube müdürlüğü atamalarından sonra göreve başlamayan veya aradan geçen üç yıl içerisinde çeşitli nedenlerle boşalan bir çok boş şube müdürlüğü kadrosu olduğu ve bu kadroların görevlendirme yolu ile doldurulduğu da bilinmektedir. Ancak, söz konusu görevlendirme şube müdürlerinin kurum içi barışı olumsuz etkilediği görülmektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan şube müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınavı açılması boş şube müdürlüğü kadrolarının hak etmiş, işin ehli eğitim çalışanları tarafından temsilini sağlayacaktır.

Ancak; şube müdürlüğü sınavının açılması kadar yazılı sınav sonrasında yapılacak sözlü sınav uygulamasının yapılış şekli de hayati önem arz etmektedir. Sözlü sınavın ölçülebilir ve kayıt altında olması daha sonra yapılacak itirazların değerlendirilmesini sağlayacak ve yapılan işlemin objektifliği açısından da çok önemli olacaktır.

Bu nedenle;Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı boş şube müdürlüğü kadroları için en yakın zamanda görevde yükselme sınavı açılmasını ve akabinde ölçülebilir ve kayıt altında bir mülakat yapılmasını bir an önce şube müdürlüğü sınavı açılmasını bekleyen eğitim çalışanları adına arz ve talep ederiz.


TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+