4.Olağan Genel Kurul İlanı

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDIKASI (TEÇ-SEN)

4. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Merkezinin 4. Olağan Genel Kurulu 24 Aralık Cumartesi gündem maddesindeki konuları görüşmek ve 25 Aralık Pazar günü saat 09.00-12.00 saatleri arasında 4. Olağan Seçimi olmak üzere Büyük Anadolu Otel Büğdüz Mh. Akyurt/Ankara adresinde belirtilen gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 31 Aralık 2016 - 1 Ocak 2017 tarihlerinde 09.00-12.00 saatleri arasında Teç-Sen Genel Merkezi Kültür Mh. Mediha Eldem Sokak 71-9 Çankaya adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM:

24 – 25 ARALIK 2016 TEÇ-SEN 4. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve yoklama

2-Kongre Divan Başkanlığı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Konuşmalar

5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlanın Okunması ve aklanması

6-Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Aklanması

7-Tüzük Değişikliklerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

8-Zorunlu Organların Seçimi (25 Aralık 2016)

9-Dilek ve Temenniler

10-Kapanış

İLAN OLUNUR

+