MEB LOJMANI MEB ÇALIŞANLARININ TÜMÜNÜDÜR!

MİLLİ EĞİTİM LOJMANLARI

         MEB ÇALIŞANLARININ TÜMÜNÜNDÜR!

Yıllardır ilgilenilmeyen ve sorunlarına çare bulunmayan eğitim çalışanlarının, lojman sorunu da yıllardır çözülmeyen bekleyen sorunlar arasında yer alıyor.

 

Sendikamız Genel Başkanı Ümit DEMİREL tarafından Eylül ayında başlatılan “Türkiye MEB Lojman Sorunu ve Çözüm Önerileri” konulu araştırmanın birinci ayağı olan “Türkiye MEB Lojman Taraması ve Sonuçları” bölümünün bitmek üzere olduğu ve çok yakın zamanda geniş içerikli bir açıklamanın yapılacağını bildiren Genel Başkanımız Ümit DEMİREL basına verdiği demeçte “Milli Eğitim Bakanlığının uhdesinde bulunan ve kullanıma açılmış veya açılacak olan tüm lojmanların kullanım hakkı Milli Eğitim Çalışanlarının tümünündür.”Dedi.

 

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL’in konu ile ilgili basına vermiş olduğu demecin ayrıntıları için devamını okuya tıklayın.

BASINA VE KAMUOYUNA

“Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi Yurtlar ve Üniversitelerin uhdesinde bulunan“Türkiye MEB Lojman Sorunu ve Çözüm Önerileri” konulu araştırmamızın birinci ayağı olan “Türkiye MEB Lojman Taraması ve Sonuçları” bölümünün sonuç bildirgesi son aşamasına gelmiştir.

 

Üzülerek bildirmem gerekir ki, Türkiye’nin tüm illerinde yaptığımız bu araştırmanın bazı kurumlar tarafından engellenmek istenmesi, bazı kurumların bilgi vermekten kaçınmaları ve bazı kurumların ise hedef şaşırtma politikalarının altında yatan nedenlerden birincisi, bu güne kadar kanunlara aykırı bir şekilde yapılan ve  “ben yaptım oldu” anlayışının kendisini ele verme korkusudur.

 

Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatlarında yapılan bu taramada, her konuda olduğu gibi, eğitimciyi koruyan ve kollayan ancak eğitim çalışanlarının hak kullanımı gasp eden bir uygulamaların varlığını görmüş bulunmaktayız.

 

Tüm kamu konutlarının kullanımı ve tahsis şekli ilgili kanunlarda ve yönetmeliklerde herhangi bir engelleme ve kısıtlama bulunmazken, iller arasındaki konut tahsisi ile ilgili farklı uygulamaların olması dikkat edilmesi hususlar arasında olmalıdır.

 

Yaptığımız ARGE çalışmaların tümünde özellikle MEB bünyesinde bulunan konutların genel itibariyle öğretmen veya öğretmen menşeli personellere tahsis edildiği, Eğitim Çalışanlarının (Genel İdare Hizmetler, Yardımcı Hizmetler ve Teknik Hizmetler) lojmanlara başvurularının kabul edilmediği veya  konut başvuru hakkınız yok denilerek eğitim çalışanlarının başvuru yapmasının engellendiği görülmektedir.

 

Bilinmesi gereken gerçekler, bilinenin aksine olduğunu tüm kamuoyuna duyurmak istiyorum. Türkiye'de kullanımda olan tüm kamu konutları kamu çalışanlarının kullanması için yapıldığına göre, Milli Eğitim Bakanlığının uhdesinde bulunan ve kullanıma açılmış veya açılacak olan tüm lojmanların kullanım hakkı Milli Eğitim Çalışanlarının tümünündür. Bu hakkın kullanımı engelleyecek herhangi bir düzenleme yoktur.

 

Bu nedenle, eğitim çalışanlarının lojman başvurularını takip etmelerini ve mutlak suretle sorun yaşamaları halinde sendikamızdan gerekli hukuki yardımı almalarını öneriyorum. Çok az sayıda eğitim çalışanlarına kanunlarla verilmiş olan hakların kullanımı yarınlara ertelemeyelim.”

 

Ümit DEMİREL

Genel Başkan

+