İl Dışı Yer Değişikliği Başvuruları Başlıyor!

İl Dışı Yer Değişikliği Başvuruları Başlıyor!


MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ile Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmeliğinin 33. maddesi hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı (GİH-YHS-THS-SHS) sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarının İl Dışı Yer Değişikliğine ilişkin başvuruları 30 Haziran 2016 tarihi dikkate alınarak alınmaya başlanacaktır.


Konuyla ilgili madde metni aşağıdadır.İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 33 − (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Haziran ayında alınır. Başvuruda bulunan personel Bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kurumlar arasından en fazla yirmi kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar Bakanlıkça duyurulur.

(5) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında bulunan personelin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri 30 uncu madde kapsamında değerlendirilir.


+